/
/
/
AKILLI ÖLÇÜLENDİRME (Smart Dimension)
AKILLI ÖLÇÜLENDİRME (Smart Dimension)

1.TANITIM
Objenin cinsine göre ölçülendirme yapar. Yatay, dikey, açısal, daire, yay gibi ölçülendirmeler akıllı ölçülendirmeyle yapılır. Genelde bu ölçülendirme çok kullanılır. Ölçülendirme, objeleri ölçü olarak sabitler. Aslında ölçülendirme objelerin boyutlarını belirleyen bir işlemdir. Diğer objeler çizilirken ölçüsü değişmez kendini emniyete alır. Ölçülü 2d objeler 3d objelere dönüştürüldüğünde ölçüler otomatik gizlenir. Akıllı ölçülendirme komutuna aşağıdaki yollardan biriyle girilir ve çalıştırılır:
  ♦ Araçlar ►Ölçülendirmeler
Akıllı  (Tools Dimensions Smart)  yolu kullanılır.
    Ölçülendirmeler / İlişkiler (Dimensions/Relations) araç çubuğu üzerindeki Akıllı Ölçülendirme (Smart Dimension)  düğmesine tıklanır (Şekil 1).


                 Şekil 1:Ölçülendirmeler/İlişkiler araç çubuğu

   Çizim (Sketch) araç çubuğu üzerindeki Akıllı Ölçülendirme   (Smart Dimension) düğmesine tıklanır (Şekil 2)


                                    Şekil 2:Çizim araç çubuğu

2.TEK OBJELERİN AKILLI  ÖLÇÜLENDİRİLMESİ
Objeleri tek başına ölçülendirmek için aşağıdaki yol takip edilir:
1. Akıllı ölçülendirme  komut düğmesine tıklanarak çalıştırılır.
2. Obje üzerine tıklanır (P1). Ölçü yazısının yeri sürüklenerek belirlenir  ve sol tuş tekrar tıklanır. Dairelerin ölçü yazısının önüne çap işareti Ø, yayların ölçü yazısının önüne yarıçap işareti R harfi ilave edilir. Şekil 3’ de objelerin tek tek ölçülendirilmesi görülmektedir.


                        Şekil 3:Tek objelerin akıllı ölçülendirilmesi

3. Ölçü yazısının yeri tıklandığında Değiştir (Modify) isimli diyalog kutusu ekrana gelir (Şekil 4). Yukarıda anlatıldığı gibi burada güncel ölçü görüntülenir. Ölçü değiştirilir ve  düğmesine  tıklanır. Bu şekilde objenin ölçüsü değiştirilmiş olur (Şekil 5). SolidWorks programını kullanışlı kılan bu özelliktir.

 
     Şekil 4:Objenin ölçüsü “Değiştir” diyalog kutusu        Şekil 5:Yeni ölçü değeri

3. İKİ OBJENİN ÖLÇÜLENDİRİLMESİ
Akıllı ölçülendirmeyle iki doğru, iki daire, iki nokta arasındaki uzaklık ölçülendirilir. İki obje arasında akıllı ölçülendirme yapmak için aşağıdaki sıra takip edilir:
1. Akıllı ölçülendirme  komut düğmesine tıklanır. 
2. Objeler art arda seçilirler (P1, P2). Daireler seçildiğinde merkezlerinden yakalanarak ölçülendirilirler. Ölçü yazısının yeri sürüklenerek belirlenir  ve sol tuş tekrar tıklanır (Şekil 6)
3. Ölçü yazısının yeri tıklandığında Değiştir (Modify) isimli diyalog kutusu ekrana gelir. Yukarıda anlatıldığı gibi burada güncel ölçü görüntülenir. Ölçü değiştirilir ve Tamam  düğmesine  tıklanır.


                          Şekil 6:İki obje arasındaki ölçülendirmeler

 

SPONSORLAR