/
/
/
ORDİNAT ÖLÇÜLENDİRME (Ordinate Dimension)
ORDİNAT ÖLÇÜLENDİRME (Ordinate Dimension)
Tüm ölçüleri, bir başlangıç noktasına göre zincirleme olarak yapma şekline ordinat ölçülendirme denir. Alınan tüm noktaların ölçü değeri başlangıç noktasına göredir. Ordinat ölçülendirme için aşağıdaki işlem sırası uygulanır:
1. Ordinat ölçülendirme  komut düğmesine tıklanır. 
2. Önce başlangıç kenarı veya noktasına tıklanır (P1). 0 (Sıfır) ölçüsünün yeri sürüklenerek belirlenir (Şekil 1). 

  
            Şekil  1:0 noktası                        Şekil 2:Ordinatlı ölçü

3. Sırayla kenarlar veya köşe noktalarına tıklanır (P2, P3, P4) ve ordinatlı ölçülendirme yapılır (Şekil 2).
4. Yatay Ordinat Ölçülendirmesi (Horizontal Ordinate) komutu kullanılırsa ordinat ölçülendirme sadece yatay yapılır. Ölçü bağlama çizgileri Y eksenine paralel olur (Şekil 3). Uygulaması Ordinat ölçülendirmede anlatıldığı gibidir.
5. Dikey Ordinat Ölçülendirmesi (Vertical Ordinate)komutu kullanılırsa ordinat ölçülendirme sadece dikey yapılır. Ölçü bağlama çizgileri X eksenine paralel olur (Şekil 4). Uygulaması Ordinat ölçülendirmede anlatıldığı gibidir.

 
 Şekil 3:Yatay ordinat ölçülendirme          Şekil  4:Dikey ordinat ölçülendirme

 

SPONSORLAR