/
/
/
DİKEY ÖLÇÜLENDİRME (Vertical Dimension)
DİKEY ÖLÇÜLENDİRME (Vertical Dimension)
1. TANITIM
İki obje arasında veya iki nokta arasında sadece dikey ölçülendirme yapmak için kullanılan bir ölçülendirme komutudur.  Dikey ölçülendirme komutuna aşağıdaki yollardan biriyle girilir:
  ♦ Araçlar Ölçülendirmeler
Dikey  (Tools Dimensions  Vertical)   yolu kullanılır (Şekil 1).


                         Şekil 1:”Araçlar” menüsü ve ölçülendirme çeşitleri

   Ölçülendirmeler/İlişkiler (Dimensions/Relations) araç çubuğuüzerindeki Dikey Ölçülendirme (Vertical Dimension)    düğmesine tıklanır.
   Çizim ekranına sağ tıklanır ve komut menüsünden Daha Çok Ölçülendirme Dikey  (More DimensionsVertical) seçilir.
   Çizim (Sketch) araç çubuğu üzerindeki Dikey Ölçülendirme (Vertical Dimension)  düğmesine tıklanır (Şekil 2).  


                 Şekil 2:”Çizim” araç çubuğu ve ölçülendirme çeşitleri

2. DİKEY ÖLÇÜLENDİRMENİN YAPILMASI
Dikey ölçülendirmeleri yapmak için aşağıdaki işlemler yapılır:
1. Dikey ölçülendirme  komut düğmesine tıklanarak çalıştırılır
2. Tek bir düz obje dikey ölçülendirilecekse;
   Obje üzerine tıklanır (P1). Ölçü yazısının yeri sürüklenerek belirlenir  ve sol tuş tekrar tıklanır.
   Ölçü yazısının yeri tıklandığında Değiştir (Modify) isimli diyalog kutusu görüntülenir. Burada güncel ölçü görüntülenir. Gerekiyorsa ölçü değiştirilir ve   düğmesine  tıklanır (Şekil 3). Şekil 4’ te dik ölçüler görülmektedir.

  
 Şekil 3:”Dik ölçü” ve “Değiştir” diyalog kutusu                  Şekil 4:Dik ölçüler

3. İki nokta arası dikey ölçülendirilecekse;
  ♦ Noktalar (P1, P2) seçilir.
  ♦ Ölçü yazısının yeri sürüklenerek belirlendikten sonra sol tuş tekrar tıklanır ölçülendirme yapılmış olur (Şekil 5). Ölçü yazısının yeri tıklandığında Değiştir (Modify) isimli diyalog kutusu ekrana gelir. Burada güncel ölçü görüntülenir. Ölçü değiştirilir ve   düğmesine  tıklanır.
4. İki doğru arası dikey ölçülendirilecekse, doğrular (P1, P2) seçilir ve ölçü yazısının yeri sürüklenerek belirlenir
(Şekil 6). Diğer işlemler yukarıda anlatıldığı gibidir.
5. Dairesel objeler dikey ölçülendirilirken daireler art arda seçilir. Dairesel objelerde merkez noktaları otomatik yakalanarak  ölçülendirme yapılır.

   
     Şekil 5:İki nokta arasındaki ölçü                    Şekil 6:Dikey ölçülendirme

  

SPONSORLAR