/
/
/
ARAKESİT GÖRÜNÜŞLER
ARAKESİT GÖRÜNÜŞLER
  1.TANITIM
  Birbirini kesen iki cismin birleşme yerlerinde oluşan çizgisel ortak şekle arakesit denir. Arakesitler kendiliğinden oluşur ve ölçülendirilmez. Sadece çizimleri için ölçülendirme yapılabilir. Üretimde kullanılmaz. Gerçek arakesit çizim yoluyla bulunur. Tecrübe kazandıktan sonra tahmini olarak benzeterek çizilebilir.

  2. BORU ve MİL ÜZERİNDE ARAKESİTLER
  Şekil 1’ de bir borunun ortasından matkapla delindiği görülmektedir. Boru bir silindirik parça olduğundan dolayı delik delinen yerde kendiliğinden bir çukurluk oluşmaktadır. Meydana gelen bu şekle arakesit denilir. Arakesitin tepe noktası çizim yoluyla bulunmuştur. Boru ve delik silindirik olduğundan arakesit yay şeklindedir. 


                           Şekil 1:Boru üzerinde arakesit oluşumu

  Şekil 2’ de bir mil üzerine kamalı kanalı açılmıştır. Kama kanalı açılan yerde bir miktar çukurluk oluşur. Arakesit çizilmese de olur. Arakesit çizilirse gerçek bir resim çizilmiş olur.  Bizim tavsiyemiz arakesitin çizilmesidir.

                    Şekil 2:Kama kanalı açılmış mil üzerinde arakesit oluşumu

   3.SİLİNDİR ve KONİ BİRLEŞİMİ ARAKESİTLER
  1. Çapları eşit iki silindirin arakesiti düz bir çizgidir. Şekil 3’ de birbirini kesen iki silindirin katı model resmi görülmektedir. Ön görünüş çizilir. Kesişme yerlerinde yuvarlatma yoksa arakesit kalın çizgiyle çizilir (Şekil 4).
  2. İki silindirin birleşme yerlerinde köşe yuvarlatması yapılmış ise arakesit çizgileri sürekli ince çizgidir (Şekil 5). İnce çizgiler kalın çizgiyle birleşmezler. Arakesit çizgileri kolay anlaşılsın diye renkli çizilmiştir.

   
       Şekil 3:İki silindir                   Şekil 4:Arakesit                           Şekil 5:Arakesit

  3. İki silindirin çapları farklı ise arakesit yay şeklinde olur. Şekil 6’ da birbirini kesen çapları farklı iki silindirin katı model resmi görülmektedir. Ön ve yan görünüşler çizilir. Şekil 7’ de keskin köşeli arakesit çizimi görülmektedir.

   
        Şekil 6:İki silindir                             Şekil 7:Arakesitin oluşması

  4. İki silindirin birleşme yerlerinde köşe yuvarlatması yapılmış ise arakesit çizgileri sürekli ince çizgidir (Şekil 8). İnce çizgiler kalın çizgiyle birleşmezler.
  5. 
Şekil 9’ da koni ve silindirin arakesiti görülmektedir. Daha önce de anlattığımız gibi arakesitlere ölçü verilmez, üretim için kullanılmaz. Çizimin anlamlı hale gelmesi için çizilir. Arakesit tahmini çizilebilir. Eğer objeler sac parçasından yapılmış ve açınımı çizilecekse arakesitler gerçek ölçülerinde çizilmelidir.

 
             Şekil 8:İnce çizgili arakesit                      Şekil 9:Koni ve silindirin arakesiti
  6. Şekil 10’ da açılı iki silindir görülmektedir. Şekil 11’ de açılı iki silindirin arakesiti görülmektedir.

  
    Şekil 10:Açılı iki silindir                 Şekil 11:Arakesit

  4. EĞİMLİ YÜZEYLERDE KÖŞE YUVARLATMALARI
  Görünüş çıkarmada keskin olmayan köşeler kenar meydana getirmez. Eğimli yüzeylerin köşeleri yuvarlatıldığında ölçülendirme yapılamaz. Ölçülendirme yapılabilmesi için yuvarlatılan köşelerde ince çizgilerle keskin köşe oluşturulur (A-B). Ölçülendirme bu köşelerden yapılır. Diğer görünüşlerde ince çizgiyle belirtilir (Şekil 12).
  Eğimli yüzeydeki köşeler keskin olduğunda kenar meydana gelir ve diğer görünüşlerde kenarlar kalın çizgiyle çizilir (Şekil 13).
  Küçük eğimlerde yuvarlatmalar dikkate alınmaz köşeler keskin kabul edilir.

 
              Şekil 12:Eğimli yüzeyler                         Şekil 13:Keskin köşeler kalın kenarlar
 

SPONSORLAR