/
/
/
TABANA EĞİK KESİLMİŞ PİRAMİT
TABANA EĞİK KESİLMİŞ PİRAMİT
  1. ÜST GÖRÜNÜŞÜN ÇİZİMİ
  Tabanına eğik kesilmiş piramidin (Şekil 1) eksik verilmiş üst görünüşünü çizmek için aşağıdaki yol takip edilir.
  1. Piramidin üst görünüşünün taban köşeleri numaralandırılır. Ön görünüş de aynı şekilde numaralandırılır (Şekil 2).

 
  Şekil 1:Eğik kesilmiş piramit ve eksik görünüşleri         Şekil 2:Numaralama

  2. Ön görünüşün eğik kısmındaki numaralı noktalar, taşıma çizgileriyle (kırmızı renkli) üst görünüşdeki aynı numaralı doğrular üzerine taşınır (Şekil 3).
  3. Üst görünüş de bulunan numaralı noktalar sırayla kalın çizgilerle (mavi renkli) birleştirilir. Piramidin yan ayrıt çizgilerinin görünen kısımları (kırmızı renkli) kalınlaştırılarak üst görünüş tamamlanır (Şekil 4).

 
     Şekil 3:Taşıma çizgileri                Şekil 4:Üst görünüş

  2. YAN GÖRÜNÜŞÜN ÇİZİMİ
  Tabanına eğik kesilmiş piramidin (Şekil 1) eksik verilmiş yan görünüşünü çizmek için aşağıdaki işlem sırası takip edilir.
  1. Piramidin yan görünüşünün taban köşeleri numaralandırılır (Şekil 5).
  2. Ön görünüş üzerindeki noktalar yan görünüş üzerindeki aynı numaralı doğrular üzerine taşınır (Şekil 6).

 
Şekil 5:Yan görünüşün numaralandırılması              Şekil 6:Noktaların taşınması

  3. Yan görünüş üzerinde bulunan noktalar kalın çizgiyle sırayla birleştirilir (mavi renkli). Piramidin kenarlarının görünen kısmı kalınlaştırılır (kırmızı renkli) ve yan görünüş tamamlanır (Şekil 7). Taşıma çizgileri ve numaralar silinerek piramidin görünüşleri tamamlanır (Şekil 8).

  
                     Şekil 7:Yan görünüş                                Şekil 8: Piramidin görünüşleri

  3. EĞİK YÜZEYİN GERÇEK BÜYÜKLÜĞÜNÜN (GB) ÇİZİMİ
  Tabanına eğik kesilmiş piramidin eğik yüzeyinin gerçek büyüklüğü bazı meslekler için önemlidir. Örneğin sac işi yapanlar gerçek büyüklüğe göre sacı keserler ve lehimlerler.
  Normal görünüşlerde eğik yüzeyler gerçek büyüklükte görünmez. Eğik yüzey, alın izdüşüm düzlemine dik olduğundan çizgi görüntüsündedir.
  Gerçek büyüklüğü bulmak için döndürme metodunu kullanacağız. Döndürme metoduyla gerçek büyüklüğü (GB) çizmek için aşağıdaki işlem sırası uygulanır:
  1. Şekil 9’ de görüldüğü gibi işlem için ön ve üst görünüş yeterlidir. İki görünüş arasına bir epür çizgisi çizilir. Epür çizgisi üzerinde merkez için bir nokta alınır. Merkez noktasının yeri çok önemli değildir. Pergel merkez noktasına batırılarak 1…6 numaralı noktalar epür çizgisi üzerine taşınır ve noktalar aynı numaralarla numaralandırılır.


                           Şekil 9:Epür çizgisi ve taşınan noktalar

  2. Epür çizgisi üzerindeki noktalar dikey olarak aşağı tarafa, üst görünüş üzerindeki noktalar yatay olarak sol tarafa taşınırlar. Aynı numaralı dikey ve yatay doğrular kestirilir ve numaralandırılır
(Şekil 10).


                Şekil 10:Taşıma çizgileri ve bulunan noktalar.

  3. Döndürülmüş görünüşte bulunan noktalar doğrularla birleştirilerek çizim (mavi renkli) tamamlanır (Şekil 11).

 
                            Şekil 11:Eğik kısmın gerçek büyüklüğü

 

SPONSORLAR