/
/
/
TABANA EĞİK KESİLMİŞ KONİ
TABANA EĞİK KESİLMİŞ KONİ
  1. ÜST GÖRÜNÜŞÜN ÇİZİMİ
  Tabanına eğik kesilmiş koninin (Şekil 1) eksik verilmiş üst görünüşünü çizmek için aşağıdaki yol takip edilir.
  1. Çapı 70 mm olan üst görünüş olan daire eşit aralıklara bölünür. Bölüntü sayısı ne kadar fazla olursa çizim o kadar hassas olur. Resim fazla karışmasın diye biz 8 eşit parçaya böldük ve numaralandırdık (Şekil 2). Her bölüntünün açısı 45º' dir.

   
      Şekil 1:Kesik koni ve eksik görünüşleri                   Şekil 2:Dairenin bölüntüleri

  2. Üst görünüşdeki bölüntüler ince çizgilerle ön görünüşün tabanına taşınır ve tepe noktasıyla birleştirilir. Çizgilerin koniyi kestiği noktalar Şekil 3’ de görüldüğü gibi aynı numaralarla numaralandırılırlar.

 
         Şekil 3:Bölüntülerin taşınması                         Şekil 4:Noktaların taşınması

  3. Ön görünüşün eğik yüzeyi üzerindeki bölüntüler ince çizgilerle (mavi renkli) üst görünüş üzerindeki aynı numaralı bölüntü doğrularıyla kesiştirilirler (Şekil 4).
  4. 3 ve 7 numaralı noktalar (yeşil renkli) yan görünüş üzerinden taşınarak bulunurlar (Şekil 5).  Üst görünüşte bulunan noktalar pistole (eğri cetveli) ile üçer üçer birleştirilerek çizim (kırmızı renkli) tamamlanır (Şekil 6).

 
Şekil 5: 3 ve 7 numaralı noktaların taşınması        Şekil 6:Üst görünüş

  2. YAN GÖRÜNÜŞÜN ÇİZİMİ
  Tabanına eğik kesilmiş koninin (Şekil 1) eksik verilmiş yan görünüşünü çizmek için aşağıdaki yol takip edilir.
  1. Koninin eğik kısmının üst görünüşündeki bölüntü çizgilerinin kestiği noktalar ince çizgilerle (yeşil renkli) ön görünüşdeki eğik  olan doğru üzerine taşınır ve aynı numarayla numaralandırılır 
(Şekil 7).

  
 Şekil 7:Taşıma çizgileri                        Şekil 8:Taşıma çizgileri   

  2. Şekil 8’ de görüldüğü gibi ön ve üst görünüşteki noktalar yan görünüşe taşınarak birbiriyle kestirilir ve numaralandırılır.  
  3. Yan görünüşte bulunan noktalar pistole (eğri cetveli) ile üçer üçer birleştirilerek çizim (mavi renkli) tamamlanır 
(Şekil 9). Taşıma çizgileri silindiğinde Şekil 10’ daki görünüşler elde edilir.

 
      Şekil 9:Yan görünüşün bulunması                  Şekil 10:Kesik koninin görünüşleri

  3. EĞİK YÜZEYİN GERÇEK BÜYÜKLÜĞÜNÜN (GB) ÇİZİMİ
  Tabanına eğik kesilmiş koninin (Şekil 1) eğik yüzeyinin gerçek büyüklüğü bazı meslekler için önemlidir. Örneğin sac işi yapanlar gerçek büyüklüğe göre sacı keserler ve lehimlerler.
  Normal görünüşlerde eğik yüzey gerçek büyüklükte görünmez. Eğik yüzey, alın izdüşüm düzlemine dik olduğundan çizgi görüntüsündedir. Gerçek büyüklüğü bulmak için döndürme metodunu kullanacağız. Döndürme metoduyla gerçek büyüklüğü (GB) çizmek için aşağıdaki işlem sırası uygulanır:
  1. Şekil 11’ de görüldüğü gibi işlem için ön ve üst görünüş yeterlidir. İki görünüş arasına bir epür çizgisi çizilir. Epür çizgisi üzerinde merkez için bir a noktası alınır. Merkez noktasının yeri çok önemli değildir. Pergel a noktasına batırılarak 1…8 numaralı noktalar epür çizgisi üzerine taşınır ve noktalar aynı numaralarla numaralandırılır.


                       Şekil 11:Eğik yüzeydeki noktaların taşınması

  2. Epür çizgisi üzerindeki noktalar dikey olarak aşağı tarafa, üst görünüşdeki notalar yatay olarak sol tarafa taşınırlar. Aynı numaralı dikey ve yatay doğrular kestirilir ve numaralandırılır (Şekil 12).


                    Şekil 12:Taşıma çizgileri ve bulunan noktalar.

  3. Döndürülmüş görünüşte bulunan noktalar pistole (eğri cetveli) ile üçer üçer birleştirilerek çizim (mavi renkli) tamamlanır (Şekil 13).


                         Şekil 13:Eğik kısmın gerçek büyüklüğü

SPONSORLAR