/
/
/
TABANA EĞİK KESİLMİŞ SİLİNDİR
TABANA EĞİK KESİLMİŞ SİLİNDİR
  1. TABANA EĞİK KESİLMİŞ SİLİNDİRDE ELİPS ÇİZİMİ
  Tabanına eğik kesilmiş bir silindirin (Şekil 1) görünüşlerinin çiziminde aşağıdaki yol takip edilir.
  1. Ön ve üst görünüşü çizilir. Üst görünüş tam bir dairedir (Şekil 2).
  2. Eğik kısmın yan görünüşü elips şeklindedir. Makine çizimlerinde elips çizimi önemli bir yer tutar ve bilinmesi gereken önemli bilgilerdendir. Bu örneğimizde elipsi meydana getiren noktaların bulunmasını anlatacağız. Elipsin iki ekseni vardır. Bu eksenlerden birisi silindirin çapına eşittir. Diğer ekseninin ölçüsü çizim yoluyla bulunur.
  3. Yan görünüş tam bir dikdörtgen şeklinde çizilir.
  4. Üst görünüş olan daire eşit parçalara bölünür ve numaralandırılır. Burada 8 eşit parçaya bölünmüştür. Taşıma çizgilerinin kolay çizilmesi için 45 derece eğik katlama çizgisi çizilir.
  5. Daire üzerindeki numaralanmış noktalar ön ve yan görünüşlere taşınırlar (Şekil 3).

    
       Şekil 1:Silindir                      Şekil 2             Şekil 3:Elipsi meydana getiren noktalar

  6.Yan görünüş üzerindeki noktalar pistole dediğimiz çizim aletleriyle üçer nokta hizalanarak elips eğrisi çizilir (Şekil 4). Bu anlattıklarımız elde çizim yapanlar içindir. Artık her yerde Autocad çizim programı kullanılmaktadır. Elipsin eksenleri belli ise Autocad çizim programı birkaç saniyede elips çizimini gerçekleştirir. Autocad çizim programında elips çizimi için TIKLAYINIZ.
  Taşıma çizgileri ve katlama çizgisi silinerek elips çizimi tamamlanır (Şekil 5).

  
                Şekil 4:Elip çizimi                                 Şekil 5: Şeklin son hali

  2.EĞİK KISMIN GERÇEK BÜYÜKLÜĞÜNÜNÜN (GB) BULUNMASI
  Eğik kısmın gerçek büyüklüğünü bulmak için Döndürme Metodu ve Yardımcı İzdüşüm Metodu kullanılır. Biz burada Yardımcı İzdüşüm Metodu’ nu kullanacağız. Yardımcı İzdüşüm Metodu’ nu kullanarak gerçek büyüklük bulmak için aşağıdaki işlem sırası uygulanır:
  1. Üst görünüş olan daire eşit parçalara bölünür ve sırayla numaralandırılır. Bölüntüler taşıma çizgileriyle ön görünüşdeki ÇG üzerine taşınır ve aynı numaralama yapılır (Şekil 6).
  2. ÇG görüntüsüne paralele bir Yardımcı İzdüşüm Düzlemi alınır. ÇG üzerindeki noktalardan düzleme dik taşıma doğruları çizilir (Şekil 7).

    
    Şekil 6:Bölüntüler       Şekil 7:Yar. İzd. Düzlemi                    Şekil 8:Taşıma ölçüleri

  3. Üst görünüşde daire üzerindeki noktaların ön görünüşün tabanına olan uzaklıkları Yardımcı İzdişüm Düzlemi çizgisinden işaretlenerek alınır. Tüm noktalar tek tek alındıktan sonra noktalar Pistole yayıyla üçer üçer yayla birleştirilerek elips meydana getirilir (Şekil 9).


    Şekil 9:Gerçek büyüklük

  Not:Elips çizimleri önemli konulardan biridir. Her meslekte kullanılmaktadır. Autocad ve SolidWorks çizim programını kullananlar Ellipse komutunu kullanırlar. Bu komutun kullanılması için büyük ve küçük eksen ölçüleri yeterlidir. Yukarıda anlattığımız uygulama elde çizim yapanlar içindir.

 

SPONSORLAR