/
/
/
KOPARILMIŞ, DETAY ve SİMETRİK GÖRÜNÜŞLER
KOPARILMIŞ, DETAY ve SİMETRİK GÖRÜNÜŞLER
  1.KOPARILMIŞ GÖRÜNÜŞ
  Kesiti her yerde aynı olan uzun parçalar, belli yerlerinden koparılarak kısaltılmış olarak çizilirler ve yerden kazanılır. Koparma işlemi serbest el çizgisi veya zik zak çizgiyle yapılır. Her iki çizgi de ince çizgidir.
  Şekil 1’ de L şeklindeki profil demirin koparılmış ön görünüşü görülmektedir. Koparılmış görünüşler ölçülendirildiğinde gerçek ölçüyle ölçülendirilir.


                                              Şekil 1:Koparılmış görünüş

  2. DETAY GÖRÜNÜŞ
  Normal olarak çizilen görünüşlerde açıkça anlaşılamayan, ölçülendirilemeyen kısımlar büyütme ölçeği kullanılarak ayrı bir yere çizilirler. Bu görünüşlere detay görünüşler denir.
  Şekil 2’ de detay görünüşleri alınacak Altıköşe Başlı Cıvata görülmektedir. Detay görünüş alınacak kısımlar bir çerçeve içine alınır ve harflendirilir. Çerçeve ince çizgiyle çizilir.


                                   Şekil 2:Detay görünüşleri alınacak kısımlar

  Şekil 3’ de detay görünüşler görülmektedir. Detay görünüşlerde ölçülendirme gerçek ölçülerle yapılır. Yanlış anlamaya sebep olmamak için detay görünüşün hemen altına ölçek yazılır. Detay görünüşler için standart bir yer yoktur. Çizim kağıdının boş bir yerine çizilir.


                               Şekil 3:Detay görünüşler

  3.SİMETRİK GÖRÜNÜŞ
  Simetrik parçalarda görünüşlerin yarısı veya çeyreği çizilebilir. Görünüşün simetri olduğunu belirtmek için birbirine paralel iki kısa çizgi çizilir. Simetri çizgileri ince çizgidir. (Şekil 4’ te yarım ve çeyrek simetrik görünüşler görülmektedir. Simetrik görünüş almak mecburi değildir. Anlaşılmakta zorluk çıkarsa çizilmeyebilinir.


                                   Şekil 4:Yarım ve çeyrek simetrik görünüşler

 

SPONSORLAR