/
/
/
LOKAL ve YARDIMCI GÖRÜNÜŞLER
LOKAL ve YARDIMCI GÖRÜNÜŞLER
  1.LOKAL GÖRÜNÜŞLER
  Parça üzerinde küçük kısımlar vardır. Sadece bu kısımların ifade edilmesi için çizilen görünüşlere lokal (bölgesel) görünüşler denir. Lokal görünüşler çizim işçiliğini azaltmaktadır. Çizmek istediğimiz kısma dik bakılır ve baktığımız yere çizilir. Bakış gösterilerek ayrı bir yere de çizilebilir.


                                                    Şekil 1:Kama Kanallı Mil

  Şekil 1’ de “Kama Kanallı Mil” resmi görülmektedir. Milin üst kısmında 2 adet kama kanalı vardır. Bu kanalların uzunluk ve yükseklik ölçüleri verilmiştir. Fakat genişlik ölçüsüyle profili belli değildir. Bu kanallara dik bakılarak hemen üstüne ve aynı hizada profilleri çizilir. Genişlik ve diğer eksik ölçüler burada verilerek işlem tamamlanır (Şekil 2).


                                                      Şekil 2:Lokal görünüşler

  Şekil 3’ de bir dişli çark görülmektedir. Dişli çarkın deliğinde bir kama kanalı vardır. Kama kanalın profili lokal görünüşle çizilir ve gerekli ölçülendirmeler yapılır.


                        Şekil 3: Dişliçark ve lokal görünüş

  2.YARDIMCI GÖRÜNÜŞLER
  Bazı parçaların açılı eğik kısımları vardır. Bu açılı eğik kısımların görünüşleri normal dik izdüşüm kurallarına göre çizildiğinde gerçek büyüklük vermezler. Daireler elips şeklinde, düz kısımlar kısalmış gibi görünürler. Ölçülendirme yapıldığında eksik ölçü alınır. Parçanın üretiminin yapıldığını düşünürsek hiçbir işe yaramayacak ve büyük zararlara sebep olacaktır. Bu bilgiler ışığında temel görünüşlerin dışında bakış doğrultusu alarak çizilen görünüşlere yardımcı görünüşler denir.
  Eğik kısımların üretiminin yapılabilmesi için eğik kısımların gerçek büyüklükte olması ve ölçülendirilmesi gerekir. Eğik kısımların gerçek büyüklüğünü çizmek için aşağıdaki işlem sırası uygulanır:
  1. Eğik kısmı profilden görecek şekilde Ön görünüş çizilir. Şekil 4’ te “Eğik Yatak” parçasının ön görünüşü görülmektedir. Bu görünüşdeki  açı değeri ve diğer ölçüler gerçek büyüklüktedir.


                 Şekil 4:”Eğik Yatak” parçasının ön görünüşü

  2. Eğik kısımlara bakış doğrultuları alınır (Şekil 4). Bu uygulamamızda iki adet bakış doğrultusu aldık. A doğrultusunda yüzeye dik bakıldığında kanal olan kısmın gerçek büyüklüğü, B doğrultusunda bakıldığında açılı kısmın gerçek büyüklüğü çizilir.
  3. Yardımcı görünüşler ön görüşle ayın hizaya çizilebilirler. Aynı hizaya çizilirse taşıma çizgileri kullanılabilir (Şekil 5). Yardımcı görünüş çizme işlemi bitince taşıma çizgileri silinir.


       Şekil 5:Taşıma çizgileriyle yardımcı görünüş çizimi

  4. Şekil 6’ da yardımcı görünüş çizmenin değişik bir yöntemi görülmektedir. Bakış alındıktan sora eğik yüzeye paralel çizilebildiği gibi dik olarak ta çizilebilir. A-Bakışı’ nda parça serbest el çizgisiyle koparılmıştır. Serbest el çizgisi ince çizgidir. Alt taraftaki kanal görünmediğinden kesik çizgiyle çizilmiştir. Kesik çizgi ince çizgidir.


                                                   Şekil 6:Yardımcı görünüşler
 

SPONSORLAR