/
/
/
ARRAY (Dizi Kopyalama)
ARRAY (Dizi Kopyalama)
   ARRAY (Dizi Kopyalama)

    1.TANITIM
    Array komutu;  X, Y, Z koordinat eksenleri doğrultularında ölçülü ve çok sayıda dizi halinde kopyalama yapmak için kullanılır. En önemli komutlardandır. Çok iyi öğrenilmesi gerekir.
    Move, Rotate, Scale araçları aynı anda kullanılabilir. Gerekirse objelerin Pivot noktaları değiştirilebilir. Komuta aşağıdaki yollardan girilir:
    ♦ Tools menu ►Array

    ♦ Extras toolbar ►Array
    Ekrandaki obje seçilir ve Tools ►Array komutu verilir. Array isimli diyalog kutusu görüntülenir 
(Şekil 1).  Array diyalog kutusunda X, Y, Z değerleri değiştirilerek sonuca gidilir.


                                                          Şekil 1:”Array” diyalog kutusu

    2.DİYALOG  KUTUSUNUN  ANA  BÖLÜMLERİ
     1. Incremental (Artırımlı-İlave Etmeli) kısmında iki obje arasındaki ölçü değeri belirlenir. Move ve Rotate kısımlarında her zaman  X, Y, Z değerleri 0 (Sıfır) kabul edilir. Objenin kopyası verilen değer kadar uzaklıkta yerleştirilir.
     2. Total
(Toplam) kısmına X, Y, Z’ nin toplam değerleri yazılır. Objenin kopyaları toplam değer arasına eşit aralıklarla yerleştirilir.
     3. Type of Object  
(Obje Tipi) bölümünden Copy, Instance, Reference kopyalama çeşitlerinden biri seçilir.
     4. Array Dimensions
(Dizi Ölçüleri) bölümündeki Count  (Sayı) kısmına kopya adedi girilir. İkinci yönde kopyalama yapılacaksa 2D seçeneği seçilir. Y yönünde yapılacaksa Y değeri yazılır. X yönünde yapılacaksa X değeri yazılır. Üçüncü yönde kopyalama yapılacaksa 3D seçeneği seçilir.
     5. Reset all paramaters
(Tüm Parametreleri Sıfırla) düğmesine tıklanırsa tüm parametreler sıfırlanır ve  3ds Max’ ın kendi ayarlarına dönülür.
     6. Preview
(Ön izleme) düğmesine tıklandığında ön izleme meydana gelir ve sonucun nasıl olacağı görülür.
     7. İşlemi bitirmek için OK
(Tamam) düğmesine tıklanır.

    3.TAŞIYARAK TEK YÖNDE DİZİ HALİNDE KOPYALAMA
    Taşıyarak tek yönde dizi halinde kopyalama yapmak için Array diyalog kutusunun Move  kısmı kullanılır. İşlem için aşağıdaki sıra takip edilir:
    1. Obje çizilir ve seçilir
(Şekil 2).
    2. Array komutu çalıştırılır ve Array diyalog kutusu ekrana gelir.
    3. Incremental  kısmındaki  Move’ ın sol tarafındaki  düğmeye tıklanarak aktif yapılır.
    4. Burada X ekseni yönünde kopyalama yapılacağından X eksenin değeri girilir. Biz burada 80 değerini girdik.
    5. Tek yönlü ve sadece X yönünde kopyalama yapılacağından Y ve Z değerleri 0 (Sıfır) yapılır. 
    6. Array Dimensions bölümündeki Count 
(Sayı) kısmına X ekseni yönündeki kopya adedi olarak 5 yazalım. Yön olarak 1D’ yi seçelim.

 
        Şekil 2:Obje                         Şekil  3:X ekseni yönünde tek sıra kopyalama

     7. Type of Object  bölümünden Instance kopyalama çeşidini seçelim.
     8. OK
(Tamam) düğmesine tıklanarak işlem tamamlanır (Şekil  3).
     Not: Aynı metotla Y ve Z eksenleri yönünde de tek sıra kopyalama yapılır. Y yönünde kopyalama yapılacaksa X ve Z değerleri  0 (Sıfır) yapılır.  Z yönünde kopyalama yapılacaksa X ve Y değerleri  0 (Sıfır) yapılır.  Rotate (Döndürme) kısmındaki tüm değerler 0 (Sıfır) olmalıdır.

    3.TAŞIYARAK İKİ YÖNDE DİZİ HALİNDE KOPYALAMA
    Taşıyarak iki yönde dizi halinde kopyalama yapmak için aşağıdaki sıra takip edilir:
    1. Bir önceki başlıkta yapılan ayarlara ilave olarak
Şekil 4’ deki ayarlar yapılır.
       ♦ Array Dimensions bölümünden yön olarak 2D’ yi seçelim ve hemen yanındaki Count 
(Sayı) kısmına Y ekseni yönündeki kopya adedi olarak 3 yazalım.
       ♦  Incremental Row kısmındaki  Y değerine 80 yazalım.
    2. OK
(Tamam) düğmesine tıklanarak işlem tamamlanır (Şekil 5).

 
                     Şekil 4:Ayarlar                Şekil  5:X ve Y eksenleri yönünde kopyalama

    4.TAŞIYARAK ÜÇ YÖNDE DİZİ HALİNDE KOPYALAMA
    Taşıyarak üç yönde dizi halinde kopyalama yapmak için aşağıdaki sıra takip edilir:
    1. Bir önceki başlıkta yapılan ayarlara ilave olarak aşağıdaki ayarlar yapılır.
      ♦ Array Dimensions bölümünden
(Şekil 6) yön olarak 3D’ yi seçelim ve hemen yanındaki Count (Sayı) kısmına Z ekseni yönündeki kopya adedi olarak 3 yazalım.
      ♦ Incremental Row 
(Artırmalı Sıra) kısmındaki  Z değerine 80 yazalım.
    2. OK 
(Tamam) düğmesine tıklanarak işlem tamamlanır (Şekil  7). Sizde değişik örnekler yapabilirsiniz.

 
                   Şekil 6:Ayarlar                                      Şekil 7:Üç yönde kopyalama

    5.DÖNDÜREREK KOPYALAMA
    Döndürerek dizi halinde kopyalama yapmak için Rotate (Döndürme) kısmı kullanılır ve aşağıdaki sıra takip edilir:
    1. Tube komutuyla
Şekil  8’ deki ölçülerde dilimlenmiş bir obje çizilir (Şekil 9).

  
            Şekil 8:Ölçüler                           Şekil 9:Obje                             

     2. Tools menu ►Array yoluyla komut çalıştırılır. Array isimli diyalog kutusunun Incremental ►Rotate’ ın solundaki  düğmesine  tıklanır. kısmına derece cinsinden 30 değeri girilir (Şekil 10).
     3. Move’ ın sol  tarafındaki X, Y ve Z değerleri 0 (Sıfır) olmalıdır.
     4. Array Dimensions bölümündeki 1D seçilir. Kopya sayısı için Count kısmına 12 değeri girilir.
     5. OK 
(Tamam) düğmesine tıklanarak işlem tamamlanır (Şekil 11).  


                      Şekil 10:Ölçü değerleri                       Şekil  11: Dairesel kopyalama 

    6.DÖNDÜREREK SPİRAL KOPYALAMA
    Genelde dairesel merdiven tipi çizimler için kullanılır. Seçilen obje hem döndürülür hem de Z ekseni yönünde yükseklik verilir. Döndürerek spiral dizi halinde kopyalama yapmak için aşağıdaki sıra takip edilir:
    1. Obje oluşturulur ve pivot noktası uygun yerine taşınır
(Şekil 12). 

    
           Şekil  12:Obje              Şekil 13:Spiral kopyalama          

    2. Array komutu çalıştırılır. Array isimli diyalog kutusu gelir ve aşağıdaki işlemler yapılır.
       ♦ Objenin dönmesi için Rotate’ ın solundaki  düğmesine  tıklanır. Z kısmına derece cinsinden 30 değeri girilir.
    3. Yükseklik vermek için Move’ ın sol  tarafındaki  Z kısmına 20  değeri girilir. 
    4. Array Dimensions bölümündeki Count 
(Sayı) kısmına 12 yazalım. Yön olarak 1D’ yi seçelim.
    5. OK düğmesine tıklanarak işlem bitirilir
(Şekil  13).
 

SPONSORLAR