/
/
/
CLONE (Kopyalama-Klonlama)
CLONE (Kopyalama-Klonlama)
   CLONE (Kopyalama-Klonlama)
   
1.TANITIM
    En kolay kopyalama komutudur. Kopya orijinal şeklin üzerindedir. Move komutuyla istenilen yere taşınabilir. Komuta aşağıdaki yollardan girilir:
    ♦ Edit menu ►Clone
    ♦ Keyboard Ctrl+V tuşlarına birlikte basılır.

    
2.OBJELERİN KOPYALANMASI
    Objelerin kopyalanması için aşağıdaki sıra takip edilir:
    1. Kopyalanacak obje seçilir ve Clone komutu çalıştırılır. Clone Options diyalog kutusu görüntülenir
(Şekil 1).
    2. Clone Options diyalog kutusunda aşağıdaki düzenlemeler yapılır:
       Copy seçeneğiyle kopyalanan objeler birbirinden bağımsızdır. Yapılan değişiklikler birbirini etkilemez.
       Instance seçeneğiyle kopyalanan objeler birbirine bağımlı hale getirilir. Birinde yapılan parametrik değişiklikler diğerine de aynen yansıtılır.
       Reference seçeneği Modifier
(Değiştiriciler) komutlarında kullanılır. Ana objede yapılan değişiklik tüm kopyaları etkiler. Kopyalarda yapılan değişiklikler ana objeyi etkilemez.
       Name kısmına objenin ismi yazılır ve OK düğmesine tıklanarak işlem tamamlanır.
    3. Move komutuyla kopyalanmış obje taşınır
(Şekil 2).

 
Şekil 1:Klonlama seçenekleri                         Şekil 2:Kopyalanmış obje

 

SPONSORLAR