/
/
/
SHIFT + ROTATE (Döndürerek Kopyalama)
SHIFT + ROTATE (Döndürerek Kopyalama)
   SHIFT+ROTATE (Döndürerek Kopyalama)
    
1.TANITIM
    Shift+Rotate  metoduyla, döndürerek kopyalama yapılır. Burada orijinal objeyle kopya objeler arasındaki döndürme açısı göz kararı ayarlanır. X, Y, Z koordinat eksenleri kullanılarak her üç yöne döndürme yapılabilir. Angle Snap Toggle    ile açı ayarı yapılır ve aktif yapılırsa her harekette ayarlanmış açı kadar döndürme yapılır.

   2.DÖNDÜREREK KOPYALAMA
   Döndürerek kopyalamada aşağıdaki sıra takip edilir:
    1. Obje seçilir ve Rotate  komutuna tıklanır. Rotate gizmosu görüntülenir.
    2. Klavye üzerindeki Shift  tuşu basılı tutularak obje istenilen yönde sürüklenir ve bırakılır. Bu arada orijinal obje yerinde kalır ve kopyası pivot merkezine göre döndürülür
(Şekil 1).
    3. Orijinal objeyle birinci kopya obje arasındaki açı aynı zamanda diğer kopyalar arasındaki açıdır.
    4. Clone Options diyalog kutusu görüntülenir. Clone Options diyalog kutusunda yapılan düzenlemeler Shift+Move’ da anlatıldığı gibidir.
 
      
 Şekil 1:Kopya obje ve gizmo       Şekil 2:Kopyalar         

   5. Şekil 2’ de  X ekseni yönünde yapılmış döndürerek kopyalama işlemi görülmektedir. Şekil 3’ de  Y ekseni yönünde yapılmış döndürerek kopyalama işlemi görülmektedir. 


 Şekil  3:Y ekseninde kopyalar

   

SPONSORLAR