/
/
/
SHIFT + SCALE (Ölçeklendirerek Kopyalama)
SHIFT + SCALE (Ölçeklendirerek Kopyalama)
   SHIFT+SCALE (Ölçeklendirerek Kopyalama) 
   
1.TANITIM
    Shift + Scale metoduyla objeleri istenilen sayıda ölçeklendirerek kopyalamak için kullanılır. Kopyalama yapabilmek için klavyeden  Shift tuşuna basılır ve ana araç çubuğundan Scale  aracı tıklanır. Percent Snap Toggle’ da  yüzde olarak ölçekleme  ayarı yapılır ve aktif hale getirilirse her harekette ayarlanan ölçek kadar ölçeklendirilir.

    2.ÖLÇEKLENDİREREK KOPYALAMA
     Ölçeklendirerek kopyalamada aşağıdaki sıra takip edilir:
     1. Kopyalanacak obje seçilir ve Scale  aracına tıklanır. Scale gizmosu görüntülenir.
     2. Klavye üzerindeki Shift ñ tuşu basılı tutularak obje istenilen yönde sürüklenir ve bırakılır. Bu arada kopyalar orijinal objenin içinde kalır
(Şekil 1).
     3. Clone Options diyalog kutusu görüntülenir. Clone Options diyalog kutusunda yapılan düzenlemeler  Shift+Move’ da anlatıldığı gibidir.
     4. İç içe olan bu kopyalar Move komut aracıyla birbirinden ayrılır
(Şekil 2).      

 
         Şekil 1:Gizmo ve kopyalar                          Şekil 2:Kopyalanmış objeler


 

SPONSORLAR