LAYERS (Katmanlar)
   LAYERS (Katmanlar)
 
   1.TANITIM
     Layer’ ler, ekranda bulunan objelerin renk, görünürlük, render edilip edilmeyeceği vb. özellikleri organize ederler. Layer’ lere dahil edilen objelerin hepsi bir defada gizlenebilir veya dondurulabilir. Komuta aşağıdaki yollardan girilir:
     ♦ Main toolbar ►Manage Layers   
     ♦ Layers toolbar ►Manage Layers

     ♦ Tools menu ►Manage Layers 

    2.LAYER (Katman) OLUŞTURMA
    Yeni Layer (Katman) oluşturmak için  Manager  Layers    (Katmanlar Yöneticisi) komutu çalıştırılır. Layer isimli diyalog kutusu ekrana gelir ve aşağıdaki düzenlemeler yapılır (Şekil 1).

  
                     Şekil  1:”Layers” araç çubuğu                                                       

    1. Create New Layer    düğmesine tıklayarak yeni Layer01 adında yeni katman oluşturulur. Layer01 üzerine tıklayarak ismini DUVAR olarak değiştirelim. Bu şekilde istenildiği kadar katman oluşturulabilir. Aktif Layer’ in önünde  işareti bulunur  (Şekil  2).      


                                Şekil 2:Oluşturulmuş katmanlar

    2. Aktif olmayan Layer’ lerin silinmesi için, önce  Layer  seçilir ve Delete
(Sil)    komut düğmesine tıklanır.  
    3. Layer’ leri  tek tek gizlemek için Hide kolonunun hizası tıklanır ve  işareti görüntülenir. Tüm Layer’ leri aynı anda gizlemek için  Hide/Unhide All Layers   düğmesine tıklanır. Gizlemeyi kaldırmak için aynı düğmeye tekrar tıklanır. Gizlenen Layer’ le oluşturulmuş objeler ekrandan kaybolur.
    4. Layer’ leri  tek tek dondurmak için Freeze kolonunun hizası tıklanır ve   işareti görüntülenir. Tüm Layer’ leri aynı anda dondurmak için  Freeze/Unfreeze All Layers   düğmesine tıklanır. Dondurmayı kaldırmak için aynı düğmeye tekrar tıklanır. Dondurulan Layer’ le oluşturulmuş objeler ekranda görünür fakat üzerinde hiçbir işlem yapılamaz.
    5.    düğmesine tıklandığında aktif  Layer’ deki objelerin tamamı seçilir.
    6.    düğmesine tıklandığında ekranda seçili olan objeyi aktif  Layer’ e dahil eder.
    7.    düğmesine tıklandığında ekranda seçili olan objenin  Layer’ ini gösterir.
    8. Render   işareti olan layer’ lerle oluşturulmuş objeler Render aracı çalıştırıldığında objeler hesaplanırlar. Render işareti kaldırıldığında objeler hesaplanmazlar ve daha hızlı Render yapılır.
    9. Color
(Renk) kutularına tıklanarak layer’ lerin rengi değiştirilir.
    10. Radiosity   işareti olan layer’ ler  Radiosity  hesaplayıcısına dahil edilirler. Radiosity işareti kaldırıldığında objeler hesaplanmazlar.
    11. Layer diyalog kutusundaki Layer isimlerinin önündeki + işaretine tıklandığında o layer’ de bulunan objeler listelenir.

   
3.LAYER  ARAÇ  ÇUBUĞUNUN  KULLANIMI
    1. Layers araç çubuğunu ekrana getirmek için Main Toolbar araç çubuğu üzerindeki Manage Layers    düğmesi üzerine tıklanır. Karşımıza gelen listeden Layers  araç çubuğu ekrana yerleşir.
    2. Aktif Layer’ in üzerine tıklandığında diğer Layer’ ler görüntülenir. Üzerinde çalışılmak istenilen Layer seçilir. Ekranda oluşturduğumuz tüm objeler aktif Layer üzerine kaydolur.
    3. Layers araç çubuğu üzerindeki düğmeler yukarıda anlatılanların benzeridir ve aynı görevleri yaparlar.

 

SPONSORLAR