/
/
/
SHIFT + MOVE (Taşıyarak Kopyalama)
SHIFT + MOVE (Taşıyarak Kopyalama)
   SHIFT+MOVE (Taşıyarak Kopyalama)
   
1.TANITIM
    Shift+Move  metoduyla, taşıyarak kopyalama yapan bir komuttur. Burada orijinal objeyle kopya objeler arasındaki mesafe göz kararı ayarlanır. X, Y, Z koordinat eksenleri kullanılarak her üç yöne kopyalama yapılabilir.

    2.TAŞIYARAK KOPYALAMA
    Taşıyarak kopyalama için aşağıdaki sıra takip edilir:
    1.Kopyalanacak obje seçilir ve Move komutu aktif yapılır. Move gizmosu görüntülenir
(Şekil  1).

    
       Şekil 1:Obje ve gizmo         Şekil 2: Kopya obje 

    2. Klavye üzerindeki Shift  tuşu basılı tutularak obje istenilen yönde sürüklenir ve bırakılır. Bu arada orijinal obje yerinde kalır ve kopyası alınır (Şekil 2).
    3. Orijinal objeyle birinci kopya arasındaki ölçü aynı zamanda diğer kopyalar arasındaki ölçüdür.
    4. Clone Options diyalog kutusu görüntülenir 
(Şekil 3).


        Şekil 3:”Clone Options” diy. kut.

    5. Clone Options diyalog kutusunda aşağıdaki düzenlemeler yapılır:
       ♦ Copy seçeneğinde tüm kopyalar bağımsızdır.
       ♦ Instance seçeneğiyle kopyalar objeler birbirine bağımlıdır ve birinde yapılan değişiklik diğerlerini de etkiler.
       ♦ Reference seçeneği, orijinal objeye Modifier uygulandığında kopyaları da etkiler. Kopyaların herhangi birinde  yapılacak Modifier diğerlerini etkilemez.
       ♦ Number of Copies kısmına orijinal obje hariç kopya sayısı girilir.
       ♦ Name kısmında objenin ismi değiştirilir.
       ♦ OK düğmesine tıklanarak işlem tamamlanır.
    6.
Şekil 4’ de X ekseni yönünde kopyalanmış şekiller görülmektedir. Şekil 5’ de, önceki objelerin tamamı seçilerek aynı yöntemle Y ekseni yönünde kopyalanmış şekiller görülmektedir. Aynı şekilde Z ekseni yönünde de kopyalama yapılabilir.

 
       Şekil 4:Kopyalanmış objeler              Şekil 5:Y ekseni yönünde kopyalama

             

SPONSORLAR