/
/
/
“ELBİSE GARDIROBU” ÇİZİMİ
“ELBİSE GARDIROBU” ÇİZİMİ
    "ELBİSE GARDIROBU" ÇİZİMİ

    Gardırop çizimi için aşağıdaki sıra takip edilir:
    1. Arka parçayı oluşturmak için Orthographic ekranında Box komutuyla
Şekil  1’ de belirtilen parametrelerde bir kutu çizilir (Şekil 2).

    
     Şekil  1:Parametreler         Şekil 2:Arka parça              

    2. Yan parçaları oluşturmak için Orthographic ekranında yine Box komutuyla Şekil 3’ de belirtilen parametrelerde kutu çizilir (Şekil 4). Diğer taraf için Shift + Move kopyalama yöntemiyle 1 adet kopyası alınır.

  

        Şekil  3:Parametreler          Şekil 4        Şekil  5:Parametreler

    3. Alt ve üst parçaları oluşturmak için Orthographic ekranında yine Box komutuyla
Şekil 5’ de belirtilen parametrelerde kutu çizilir (Şekil 6).  Shift + Move kopyalama yöntemiyle 1 adet kopyası alınır.


               Şekil 6:Kutu                                  Şekil 7:Yakalama modları

    4. Yan ve üst parçaların yerleştirilmesi için  3D Snap düğmesi aktif yapılır ve üzerine sağ tıklanarak Vertex (Köşe) yakalama modu seçilir (Şekil 7).
    5. Yan ve üst parçalar ilgili köşelerinden yakalanarak Move  komut aracıyla arka parçanın ilgili köşelerine yerleştirilirler (Şekil 8).

        
    Şekil 8:Yan ve üst parçalar                           Şekil 9:Ara paçası                                

     6. Ortadaki dik parçayı oluşturmak  için  sol taraftaki dik parça Edit Menu ►Clone komutuyla kopyalanır. Move komutuyla sağ tarafa 60 cm taşınır (Şekil 9).
     7. Gardrobun sol tarafındaki bölüme katlamış giysiler konacaktır. Bundan dolayı buraya 4 adet raf yerleştirelim. Box komutuyla Şekil 10’ da belirtilen parametrelerde bir kutu çizelim (Şekil 11).
  
  Şekil 10:Parametreler                               Şekil 11:Kutu  

     8. Kutuyu Top ve Front ekranlarında Move  komutuyla gardrobun sol tarafındaki boşluğa yerleştirelim  ve kopyalama komutlarıyla 3 adet daha çoğaltalım. Yine Move komutuyla taşıyarak yerlerini ayarlayalım (Şekil 12). Group komutuyla tüm parçaları grup yapalım.

      

                    Şekil 12:Raflar                   Şekil 13:Parametreler

    9. Elbise askılarının asılması için Cylinder komutuyla Şekil 13’ deki parametrelerde bir silindir çizilir. Rotate   komutuyla Y ekseni etrafında 90 derece döndürülür. Move komutuyla taşınarak gardırobun sağ tarafındaki boşluğun üst tarafına ve tam ortasına yerleştirilir (Şekil 14).
    10. Box komutuyla iki adet kapak çizilir ve yerleştirilir. Kapakları açıp kapamak için daha önce çizilmiş olan dolap kulpunu Merge komutuyla çağıralım. Bir adet çoğaltarak Move komutuyla yerlerine yerleştirelim. Şekil 15’ de gardırobun dıştan görünümü görülmektedir.

  
     Şekil 14:Gardırobın içinin görünümü                          Şekil 15:Gardırop

SPONSORLAR