IŞIN (Ray)
     RAY (Işın)
     1.TANITIM
     Uzayda, bir noktadan başlayıp tek yönlü sonsuza kadar giden doğrulara ışın denir. Işın çizmek için Ray komutu kullanılır. Diğer objeleri oluştururken hizalamada referans olarak kullanılabilir.  Fazlalıkları Trim (Budama) komutuyla budanır. Offset (Öteleme) komutu uygulanabilir. Işın üzerinde Modify (Düzenleme) komutlarından çoğu kullanılabilir.

     Komuta aşağıdaki yollardan biriyle girilir:
     ♦ Komuta klavyeden RAY  yazılarak girilebilir.
        Command: RAY 

     ♦ Draw Menu ► Ray     (Çizim Menüsü ► Işın)
     ♦ Ribbon ►Home Tab ►Draw Panel 
►Ray  
        
(Komut ŞeridiHome Sekmesi ►Draw Paneli ►Işın) 

     2. IŞIN ÇİZME
     Işın çizmek için aşağıdaki sıra takip edilir:
     1. Ray komutu çalıştırılır.
         Command:RAY

     2. Önce bir başlangıç noktası belirlenir.
         Specify start point: P1            (Başlangıç noktasını belirtiniz)
     3. Işının geçiş noktaları için tıklanır (Şekil 1).
         Specify through point: P2          (Geçiş noktasını belirtiniz)

         Specify through point: P2          (Geçiş noktasını belirtiniz)
         Specify through point: P2          (Geçiş noktasını belirtiniz)         

       
                              Şekil 1:Işın çizimleri     

   Not: Çizime başlanmadan durum çubuğu üzerindeki Polar Tracking (Açısal İz) modundan açı ayarlanırsa o açının katlarında açılı ışınlar çizilir. Biz 30 dereceyi seçtik (Şekil 2).


                                  Şekil 2:Durum Çubuğu ve açılar
 

SPONSORLAR