/
/
/
KONSTRÜKSİYON ÇİZGİSİ (Construction Line)
KONSTRÜKSİYON ÇİZGİSİ (Construction Line)
      CONSTRUCTION LINE (Konstrüksiyon Çizgisi)
     1.TANITIM
     Belirlenen iki noktadan geçen ve iki yönde sonsuza giden doğrular çizmek için kullanılan bir komuttur. Açılı çizilebildiği gibi x ve y eksenlerine paralel olarak da çizilebilir. Diğer objeleri oluştururken hizalamada referans olarak kullanılabilir. Fazlalıkları Trim (Budama) komutuyla budanır. Offset (Öteleme) komutuyla paraleli alınır. Modify (Düzenleme) komutlarından çoğu kullanılabilir.
    Xline komutuna aşağıdaki yollardan biriyle girilir.
     ♦ Klavyeden XLINE veya  XL  yazılır ve Enter 
 tuşuna basılır.
        Command: XLINE (XL) 

     ♦ Draw Toolbar ► Construction Line     (Çizim Araç Çubuğu  Konstrüksiyon Doğrusu)
     ♦ Draw Menu  Construction Line         (Çizim Menüsü ► Konstrüksiyon Doğrusu)
     ♦ Ribbon ►Home Tab ►Draw Panel 
Construction Line     
        
(Komut ŞeridiHome Sekmesi ►Draw Paneli ►Konstrüksiyon Doğrusu) 

       2.KONSTRÜKSİYON DOĞRUSU ÇİZME
       Konstrüksiyon doğrusu çizmek için ekranda geçiş merkezi olmak üzere birinci nokta tıklanır, daha sonra diğer geçiş noktaları belirlenir. Bu şekilde her iki yönde sonsuza uzanan konstrüksiyon doğruları çizilmiş olur (Şekil  1). Konstrüksiyon doğrusu çizmek için:
     1. Xline komutu çalıştırılır.
         Command:XL

     2. Konstrüksiyon doğrularının geçeceği ortak nokta tıklanır.
         Specify a point or [Hor/Ver/Ang/Bisect/Offset]: P1

         (Bir nokta  belirtiniz veya [Yatay/Dikey/Açı/Açı köşesi/Öteleme])
     3. Başlangıç noktalarından sonra doğruların geçeceği diğer noktalar  tıklanır.
         Specify through point: P2              (Geçiş noktasını belirtiniz)
         Specify through point: P3
         Specify through point: P4
         Specify through point: P5
         …………………………........
         Specify through point:
             (Komuttan çıkmak için)
     4. Komutu sonuçlandırmak için Enter
 tuşuna basılır.
     5. Komut seçenekleri aşağıya çıkarılmıştır.
         ♦ Hor seçeneği ile yatay konstrüksiyon doğruları çizilir.
         ♦ Ver seçeneği ile dikey konstrüksiyon doğruları çizilir.
         ♦ Ang seçeneği ile verilen açıya göre konstrüksiyon doğruları çizilir.
         ♦ Offset seçeneği ile seçilmiş doğruya belirlenen mesafede paralel konstrüksiyon doğruları çizilir.


       
                Şekil 1:Konstrüksiyon doğruları   

      Şekil 2'  de düz konstrüksiyon çizgisi görülmektedir.  

     
             Şekil 2:Düz konstrüksiyon doğruları

 

SPONSORLAR