/
/
/
OBJELERİ İZOLE ETME ve GİZLEME
OBJELERİ İZOLE ETME ve GİZLEME
     ISOLATE (Objeleri İzole Et)
   1.TANITIM
    Bazı kalabalık resimler üzerinde çalışırken, özellikle 3d çizimlerinde rahat çalışmak için bazı çizimlerin gizlenmesi gerekebilir. Isolate komutu bu gizleme görevini yapmaktadır. Çalışma bittikten sonra gizlenen objeler tekrar görüntülenirler.
    Isolate komutuna aşağıdaki yollardan biriyle girilir.
    ♦ Komuta klavyeden ISOLATE yazılır ve Enter tuşuna basılır.
       Command: ISOLATE

    ♦ Tools Menu ► Isolate          (Araçlar Menüsü ► İzole Et)
    ♦ 
Status  Bar ►Isolite Objects 
 (Durum Çubuğu ► Objeleri İzole Et).  

    2.OBJELERİ İZOLE ETME
    Seçilen obje veya objeler ekranda kalır. Diğer objeler gizlenirler. Objeleri izole etmek için aşağıdaki sıra takip edilir:
    1. Isolate komutu çalıştırılır.
       Command: ISOLATE

    2. Ekranda kalacak obje seçilir. Birden fazla obje seçilebilir. Seçme işlemini bitirmek için Enter tuşuna basılır. Daire, dikdörtgen ve elips’ ten oluşan obje gurubundan dikdörtgen seçilmiştir
(Şekil 1).
       Select objects: P1    (Dikdörtgen seçildi)
       Select objects: 


                    Şekil 1: İzole etme işlemi

 

     OBJELERİ GİZLEME (Hide)
    Seçilen obje veya objeler ekranda gizlenirler. Diğer objeler ekranda kalır. Objeleri gizlemek için aşağıdaki sıra takip edilir:
    1. Hideobject komutu çalıştırılır.
        Command: HIDEOBJECT

    2. Ekranda gizlenecek obje seçilir. Birden fazla obje seçilebilir. Seçme işlemini bitirmek için Enter tuşuna basılır. Daire, dikdörtgen ve elips’ ten oluşan obje gurubundan dikdörtgen seçilmiştir
(Şekil 2).
      Select objects: P1    (Dikdörtgen seçildi ve gizlendi)
      Select objects: 


                Şekil 2:Gizlenmiş objenin yeri


     GİZLENEN OBJELERİ GERİ GETİRME (Unhide)

    Tüm gizlenen objeleri geri getirmek için Unhide komutu kullanılır. Komut klavyeden yazılır ve Enter tuşuna basılır. Gizlenen tüm objeler ekranda tekrar görünür.
    Command: UNHIDE
 

    Not: Yukarıda anlattığımız komutların görevlerini sağ tuş menüsünden Isolate komutu ve seçenekleri yapmaktadır (Şekil 3). Ekranın herhangi bir yerine sağ tuş yapılır. Komutlardan Isolate üzerine gelinir.


                 Şekil 3:Isolate komutu ve seçenekleri

      Isolate Object seçeneğiyle seçilen obje ekranda kalır. Diğer objeler gizlenir.
     
♦ Hide Object seçeneğiyle seçilen obje gizlenir. Diğer objeler görünür.
     
End Object Isolation seçeneğiyle gizlenen objeler ekranda tekrar görüntülenir.

 

SPONSORLAR