/
/
/
OBJELERİ GRUP YAPMA (Group)
OBJELERİ GRUP YAPMA (Group)
    GROUP (Grup Yapma)
   
1.TANITIM 
    Group komutu, birkaç nesneyi birleştirmenin kolay bir yolunu sunar. Grubun içindeki herhangi bir obje seçildiğinde o gruptaki tüm objeler seçilir. Grup yapmanın faydası çoktur. Renklendirme yapıldığında bütün objeler aynı rengi alır. Aynı anda taşınabilir, kopyalanabilir, döndürebilir. Bir grupla işiniz bittikten sonra, grup bozulduğunda objeler tekrar orijinal özelliklerine dönerler.
    Group komutuna aşağıdaki yollardan biriyle ulaşılır:
    ♦ Klavyeden Group yazılır ve Enter
 tuşuna basılır.
       Command: GROUP

    ♦ Tools Menu  Groups (Araçlar Menüsü ► Gruplar.)     
    ♦ Ribbon
 Home Tab Group Panel Group
       
(Komut Şeridi
Home Sekmesi Group Paneli Grup)   

   2.OBJELERİ GRUP YAPMA
    Objeleri grup yapmak için aşağıdaki sıra takip edilir:
    1. Group komutu çalıştırılır.
        Command: GROUP 

    2. Objeler seçme yöntemlerinden biriyle seçilir. Seçme işlemini bitirmek için Enter  tuşuna basılır.
       Select objects or [Name/Description]:P1

       Select objects or [Name/Description]: 
    
Şekil 1’ de grup yapılacak objeler görülmektedir.


              Şekil 1:Grup yapılacak objeler   

   
Şekil 2’ de grup yapıldıktan sonra objelerin birine tıklandığında hepsinin seçildiği görülmektedir.


                   Şekil 2:Seçilmiş grup resim

   3. GRUBU BOZMA
    Grubu bozmak için Ungroup (Grubu Boz) komutu kullanılır ve aşağıdaki sıra takip edilir:
    1. Ungroup komutu çalıştırılır.
         Command: UNGROUP 

     2. Grup üzerine tıklanır ve grup dağıtılmış olur. Her obje kendi özelliklerine geri döner.
         Select group or [Name]:         (Grubu seçiniz)

         Group exploded.                      (Grup dağıtıldı-Bilgi satırı)
    
Not:3d objeler de grup yapılır.

 

SPONSORLAR