/
/
/
OBJELERİN ÖNE veya ARKAYA ALINMASI (Draw Order)
OBJELERİN ÖNE veya ARKAYA ALINMASI (Draw Order)
     DRAWORDER (Çizim Sırası)
   1.TANITIM
    İç içe veya üst üste çizilmiş objelerin hangisinin önde hangisinin arkada olacağı Draworder komutuyla ayarlanır. Örneğin bir taramanın içine yazı yazdık diyelim. Biz yazının önde, taramanın arkada olmasını sağlayabiliriz.
    Draworder komutuna aşağıdaki yollardan girilir.
    ♦ Komuta klavyeden DRAWORDER yazılır ve Enter 
tuşuna basılır.
       Command: DRAWORDER 

    ♦ Tools Menu ► Draw Order              (Araçlar Menüsü  Çizim Sırası)
    ♦ Ribbon
 Home Tab   Modify Panel Draw Order
      (Komut Şeridi Home Sekmesi Modify Paneli Çizim Sırası

    2.ÇİZİM SIRASINI DÜZENLEME
    Şekil 1’ de bir çerçeve görülmektedir. Bu çerçevenin içi Hatch komutuyla  Solid tarama stiliyle tek renk olarak taranmıştır. Arka tarafta bizim göremediğimiz bir yazı vardır. Bu yazıyı ön tarafa alıp görünür hale getirmek istiyoruz. İşlem için aşağıdaki işlem sırası uygulanır:

 
         Şekil 1:Örnek uygulama                             Şekil 2:Seçme işlemi

    1. Komuta klavyeden Draworder komutu çalıştırılır.
        Command: DRAWORDER 

    2.Tarama üzerine tıklanarak seçilir
(Şekil 2). Seçme işlemini bitirmek için Enter tuşuna basılır.
       Select objects:P1

       Select objects:
    3. Seçeneklerden Back
(Arka) kullanılacaktır. Klavyeden B yazılıp Enter tuşuna basılır ve işlem gerçekleştirilir (Şekil 2). Şekilde görüldüğü gibi tarama arkaya gitmiş ve yazı öne gelmiştir.
      Enter object ordering option [Above objects/…/Front/Back] : B


          Şekil 3:Taramanın arkaya alınması

    4. Seçeneklerden Front seçilirse seçilen obje ön tarafa gelir. Above Objects seçeneği seçilirse seçilen obje referans objesinin üstüne gelir. Under Objects seçeneği seçilirse seçilen obje referans objesinin altına gelir. Burada en çok ihtiyacımız olan Back (Arka) ve Front (Ön) seçenekleridir.
    5. Modify panelinde objelere özel seçenekler sunulmaktadır. Panelin en sağındaki
düğmesine tıklandığında seçenekler listesi karşımıza gelir
(Şekil 4).
       ♦ Bring Text to Front seçeneği seçilirse yazı ön tarafa gelir.
       ♦ Bring Dimension to Front seçeneği seçilirse ölçülendirmeler ön tarafa gelir.
       ♦ Bring Leaders to Front seçeneği seçilirse kılavuz çizgileri ön tarafa gelir.
       ♦ Bring All Annotations to Front seçeneği seçilirse tüm açıklama elemanları ön tarafa gelir.
       ♦ Send Hatches to Back seçeneği seçilirse taramalar arka tarafa gider.                              Şekil 4:Seçenekler listesi


 

SPONSORLAR