/
/
/
SEÇİLMİŞİN KOMUTUNU KULLAN (Addselected)
SEÇİLMİŞİN KOMUTUNU KULLAN (Addselected)
       ADDSELECTED (Seçilmişin Komutunu Kullan) 
     1.TANITIM
     Ekrana önceden çizilmiş bir objenin komutuyla tekrar çizim yapılmak istenildiğinde Addselected komutu kullanır. Obje seçildiğinde kullanılan çizim komutu otomatik olarak çalışır. Seçilmiş objenin genel özellikleri aynen kullanılır.
     Addselected komutuna aşağıdaki yollardan girilir:
     ♦ Komuta klavyeden  ADDSELECTED  yazılarak girilir.
         Command: ADDSELECTED 

      ♦ Draw Menu ► Addselected     (Çizim Menüsü ►Seçilmişin Komutunu Kullan)

     2. SEÇİLMİŞ OBJENİN KOMUTUNU KULLANMA
     Seçilmiş objenin komutunu tekrar kullanmak için aşağıdaki işlem sırası uygulanır:
     1. Addselected komutu çalıştırılır.
        Command: ADDSELECTED 

     2. Önceden çizilmiş obje seçilir. Burada eksen çizgisi seçilmiştir (Şekil 1).
         Select object: P1
     3. Otomatik olarak eksen çizgisinde kullanılan Line komutu çalışır ve eksen çizgisi çizilmeye devam edilir. Daire seçilseydi daire çizimi yapılacatı.
        Specify first point:P2

        Specify next point or [Undo]:P3…P6

     
                                             Şekil 1:Seçilmiş obje      

SPONSORLAR