/
/
/
AÇISAL İZ (Polar Tracking)
AÇISAL İZ (Polar Tracking)
    POLAR TRACKING (Açısal İz)
     1. TANITIM
     Doğru çizimlerinde, ayarlanan açıların katlarında noktalardan meydana gelen iz elde etmek için kullanılan bir moddur.  Doğrular ilgili açının izi göründüğünde doğrudan ölçü yazılarak işlem yapılmasını sağlar. AutoCAD’ in standart açılarında çizgi çizmek büyük bir kolaylıktır. Default olarak her 90 derecede iz meydana gelir. İstenildiğinde açı değiştirilebilir. Çizime başlamadan aktif yapılır ve Ortho modu otomatik kapanır.
     Polar Tracking moduna aşağıdaki yollardan biriyle girilir:
     ♦ Status Bar ► Polar Tracking  
(Durum  Çubuğu  ► Açısal İz )   (Şekil 1)
     ♦ F10 tuşuna basılarak kapalıysa açılır, tekrar basıldığında mod kapanır.

 
                               Şekil 1:Durum Çubuğu ve “Polar Tracking” düğmesi

     2. İZ İÇİN AÇI AYARLAMA
     AutoCAD hiç ayar yapılmadan 0, 90, 180 ve 270 derecelerde iz meydana getirir. Daha değişik açıları kullanabilmek için aşağıdaki sıra takip edilir:
       ♦ Durum çubuğu üzerindeki Polar Tracking  düğmesinin sağ tarafındaki üzerinde ok olan düğmeye tıklanır. Karşımıza AutoCAD’ in standart açıları gelir
(Şekil 2).

 
                                                Şekil 2:Standart açılar

     ♦ Listeden 30 derece seçilmiştir. Bu ayarla 0, 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300 ve 330 dereceli açılarda iz meydana getirir. Hemen şunu hatırlatalım 0° derece aynı zamanda 360° derecedir. Şekil 3’ de açısal iz görülmektedir.

  
                                                       Şekil 3:Açısal iz

     3. DEĞİŞİK AÇILARDA AYARLAMA
     Değişik açılarda ayar yapmak için aşağıdaki sıra takip edilir:
     1.Standart açıların altındaki Tracking Settings
(İz Ayarları) yazısı üzerine tıklanır. Drafting Settings (Çizim Ayarları) isminde diyalog kutusu ekrana gelir (Şekil 4).

  
         Şekil 4:Drafting Settings diyalog kutusu ve Polar Tracking sekmesi

    2. Polar Tracking sekmesindeki Polar Angle Settings bölümündeki Additional angles (İlave Açılar) onay kutusu işaretlenir.
    3. New
(Yeni) düğmesine tıklanır ve yeni açı boşluğa yazılır. Biz burada 25 yazdık. Çizim yaparken 25 derecenin katlarında iz görünür. Kullanıcı istediği her değeri ayarlayabilir.
    4. Durum çubuğu üzerindeki Polar Tracking  düğmesinin sağ tarafındaki üzerinde ok olan düğmeye tıklanır. Karşımıza AutoCAD’ in standart açılarının altında bizim yazdığımız açılar  görünür
(Şkil 5).
    5. OK (Tamam) düğmesine tıklanarak ayarlama işlemi bitirilir.

  
                                        Şekil 5:Ayarlanan standart dışı açı

SPONSORLAR