/
/
/
SAYDAMLIK GÖSTERME (Transparency)
SAYDAMLIK GÖSTERME (Transparency)
   TRANSPARENCY DISPLAY (Şeffaflığı Göster)

   1.OBJELERE SAYDAMLIK VERİLMESİ
    Gerektiğinde objelere saydamlık verilerek altındaki objelerin görünmesi sağlanabilir. Bir gövdeye şeffaflık vererek içine monte edilmiş 3d objelerin görünmesi için kullanılabilir. Saydamlık veren özel bir komut yoktur. Saydamlık verilecek objelere özel bir Layer (Katman) oluşturulur. Şekil 1’ de bir kutu katmanı oluşturulmuş ve Saydamlık (Transparency) değeri 80 alınmıştır. Katman oluşturmayla ilgili geniş bilgi için ilgili konuya bakınız.


                                                               Şekil 1:Katmanlar

     Saydamlık verilmiş katman seçilir. Obje çizildiğinde otomatikman saydamlık verilmiş olur. Önceden çizilmiş objelere de saydamlık verilebilir. Bu gibi durumlarda önce obje seçilir ve hemen ardından katman seçilir.

    2.SAYDAMLIĞIN GÖRÜNÜP GÖRÜNMEMESİ
     Yukarıda anlattığımız şekilde saydamlık verilen objelerin saydamlığının görünüp görünmemesi için Durum Çubuğu (Status Bar) üzerindeki Transparency  düğmesine tıklanır (Şekil 2). Düğme açıksa (on)  saydamlık görünür. Düğme kapalıysa (off)  saydamlık görünmez.


               Şekil 2:durum çubuğu ve “Transparency” düğmesi

      Şekil 3’ te kutuya verilmiş saydamlık görülmektedir.

                                    Şekil 3:Saydamlık uygulaması
 

SPONSORLAR