/
/
/
DİNAMİK GİRİŞ (Dynamic Input)
DİNAMİK GİRİŞ (Dynamic Input)
   DYNAMIC INPUT (Dinamik Giriş) 
    1. TANITIM
    Çizim komutları çalıştırıldıktan sonra komutla ilgili bütün mesajların ve değer giriş kutularının imlece yapışık halde hareket etmesinden dolayı bu isim verilmiştir. Çizilen objenin özelliğine göre ölçülerini, açısını, komut mesajlarını gösteren tooltip denilen dikdörtgen kutulardan meydana gelir (Şekil 1).  Line komutuyla ölçülü ve açılı doğru çizimlerinde büyük kolaylık sağlar. Açılı çizim yapmak için Ortho modu kapalı olması gerekir.

    
                                                Şekil 1:”Dynamic Input” değer kutuları

     Bu kutular kullanılarak gerekli ölçü değerleri klavyeden girilir ve komut seçenekleri seçilerek çizim yapılır. Kutuların içindeki değerler klavyeden girilerek değiştirilebilir.  Kutular arasında geçiş yapmak için klavyeden Tab tuşuna  basılır. Kutuların tamamının içine değerler yazıldıktan sonra klavyeden Enter  tuşuna basılır. Tüm kutulara değer girmeden Enter tuşuna basılırsa mevcut değerler kabul edilmiş olur. Bu durum yanlış işleme sebep olur.
     Dynamic Input moduna aşağıdaki yollardan ulaşılır:
     ♦ Status Bar ► Dynamic Input      (Durum  Çubuğu ► Dinamik Giriş)
(Şekil  2)


                                      Şekil 2:Durum çubuğu ve “Dynamic Input” düğmesi

     ♦ F12 tuşuna basılarak kapalıysa açılır, tekrar basıldığında mod kapanır.
     ♦ DYNMODE
(Dinamik Mod) sistem değişkeniyle gerekli ayarlar yapılır.
         Command: DYNMODE 
         Enter new value for DYNMODE <3>: 3     (Dinamik Mod için yeni değeri giriniz)
         0 değeri verilirse Dianamik Giriş  tamamen kapatılır.
         1 değeri verilirse sadece Koordinatlarla Nokta Girişi  açılır.
         2 değeri verilirse sadece Ölçü girişi  yapılır.
         3 değeri verilirse tümü açılır. Default değer 3’ tür.

     2. KOORDİNATLARLA GİRİŞ YAPMA
     X ve Y koordinat değerlerine göre giriş yapmak için:
     1. Çizim komutları çalıştırıldığında imlecin hemen yanında yer alan mesaj kutusu, X ve Y koordinat değerlerinin girilmesi için değer kutularıyla birlikte 3 adet dikdörtgen kutu görüntülenir
(Şekil 3).
     2. Birinci kutu mesaj kutusudur. Ne yapılması gerektiğini bildirir. İkinci kutuya X ekseni yönünde değer girilir. Üçüncü kutuya Y ekseni yönünde değerler girilir. Kutulardan birine klavyeden değer girildikten sonra, diğer kutuya geçiş yapmak için yine klavyeden Tab   tuşuna basılır. 
     3. Tüm kutulara değerler girildikten Enter  tuşuna  basılır. Komutun devamında yeni değer kutuları oluşur.

     
                          Şekil 3:Nokta giriş yerleri

     3. ÖLÇÜ VE AÇI  DEĞER KUTULARINA GİRİŞ YAPMA
     Arc, Elipse, Line ve Pline komutlarında yukarıda anlatıldığı gibi başlangıç noktaları alındıktan sonra:
     1. Önce uzunluk kutusuna ölçü değeri girilir.
     2. Klavyeden Tab   tuşuna   basılarak açı kutusuna geçilir ve yeni açı değeri girilir
(Şekil  4). Uzunluk kutusunda ölçü sabitlenir ve kilit işareti yerleştirilir.
     3. Tüm kutulara değerler girildikten Enter  
 tuşuna  basılır. Hemen şunu hatırlatalım. Değer kutularının tamamına değer girilmeden Enter tuşuna basılırsa kullanıcının girmediği değerler otomatik kabul edilmiş olur. Bu uygun değildir. Bazı komutlarda işlemin devamı gelir.  devamında yeni değer kutuları oluşur.
     4. Hiç değer girmeden Enter   tuşuna  basılırsa komuttan çıkılır.
     5. İşlemi tamamlamadan Esc tuşuna basılırsa yapılan düzenlemeler iptal edilir.

    
                                      Şekil 5:Ölçü ve açı değer kutuları

     4. DİNAMİK MESAJLARI KULLANMA
     Komut mesajları imlecin hemen yanında yer alırlar.  Dinamik mesajları kullanmak için:
     1. Mesajların seçeneklerine ulaşmak için Down Arrow
(Aşağı Yön Tuşu)    kullanılır.
     2. Aşağı yön tuşuna bir defa basıldığında seçenekler görüntülenir. Tekrar basıldığında seçenek  seçilir
(Şekil 5).

    
                        Şekil 5:Mesaj ve seçenekleri

     3. Seçeneklerden çıkmak için Up Arrow (Yukarı Yön Tuşu)    kullanılır. Enter  tuşuna basılırsa komut sonuçlandırılır.

 

SPONSORLAR