/
/
/
ORTHO (Yatay-Dikey)
ORTHO (Yatay-Dikey)
      ORTHO (Yatay-Dikey)

     1.TANITIM 
     AutoCAD ekranında, Line (Çizgi-Doğru) komutuyla  X ve Y eksenlerine paralel yatay veya dikey doğruların kolay çizilmesi için kullanılan bir moddur. İnşaat resimlerinde çok kullanılır. Eğik doğru çizilmek isteniyorsa Ortho Modu’nun kapatılması gerekir.
     Ayrıca Move
(Taşıma) komutuyla objeleri taşırken, Copy (Kopyalama) komutuyla objeleri yatay veya dikey aynı hizada kopyalarken de kullanılır.  
     Ortho moduna aşağıdaki yollardan biriyle girilir:
     ♦ Klavyeden ORTHO yazılır ve Enter  tuşuna basılır.
        Command:ORTHO 
     ♦ Status Bar ► Ortho        (Durum  Çubuğu ► Yatay-Dikey) –
(Şekil 1)
     ♦ F8 tuşuna basılarak kapalıysa açılır, tekrar basıldığında mod kapanır.

 
                                         Şekil 1:Durum çubuğu ve Ortho modu

     2. YATAY VEYA DİKEY AYARI
     Ortho modu çizime başlanmadan ayarlanır ve aşağıdaki sıra takip edilir:
     1. Ortho komutu çalıştırılır. 
         Command:ORTHO 
     2. Ortho komutu çalıştırıldığında seçenek girilmesi istenilir.
        Enter mode [ON/OFF] :ON          (Modu giriniz [Açık/Kapalı] )
        ♦ ON
(Açık) seçeneği seçilirse mod aktif olur ve kullanılır.
        ♦ OFF
(Kapalı)  seçeneği seçilirse mod pasif olur ve kullanılamaz.
       
Şekil 2’ de Ortho modunun kullanımı görülmektedir. 
   
     

                                            Şekil 2:Ortho modunun kullanım durumları

 

SPONSORLAR