/
/
/
KOORDİNATLAR (Coordinates), SEÇİM BİSİKLETİ (Selection Cycling)
KOORDİNATLAR (Coordinates), SEÇİM BİSİKLETİ (Selection Cycling)
     KOORDİNATLAR (Coordinates)

     Koordinatlar, imleç hareket ettiğinde ekranın 0 noktasına göre yerini belirten sayılardır. Birinci sayı X eksenine göre, ikinci sayı Y eksenine göre ve üçüncü sayı Z eksenine göre yerini belirtir.
2D ortamında Z ekseninin değeri her zaman 0’ dır. AutoCAD ondalıklı sayılarda virgülden sonra 4 basamak almaktadır. Koordinatlar Durum Çubuğu’ nun sol tarafındadır
(Şekil 1).

   
                                         Şekil 1:Durum çubuğu ve "Koordinatlar"

     Koordinatların görünmesi için durum çubuğunun en sağındaki Customization (Özelleştirme)    düğmesine tıklanır. Aşağıdan yukarı doğru mod isimleri listelenir ve buradan Coordinates (Koordinatlar) seçilir (Şekil 2).

  
Şekil 2:Koordinatlar modu                     Şekil 3:Uzunluk ve açı

     Hiç komuta girmeden imleç hareket ettirilirse X ve Y değerleri sürekli değişir. Herhangi bir komuta girip birinci noktayı tıkladıktan sonra imleç hareket ettirildiğinde birinci sayı uzunluğu, ortadaki küçük işareti açıyı ve ikinci sayıda açıyı gösterir (Şekil 3). Yukarıda söylediğimiz gibi sondaki 0’ lar Z eksenini temsil eder. Bu durum açılı çizimlerde kolaylık sağlar.
    
Önemli Not: AutoCAD programında ondalıklı sayılarda virgül yerine nokta konulur. Virgül konulursa program birinci kısmı X koordinatı, ikinci kısmı Y koordinatı olarak algılar.

    SEÇİM BİSİKLETİ (Selection Cycling)

     Aynı cins ve üst üste çizilmiş iki objenin anlaşılmasını sağlayan moddur (Şekil 4).


                      Şekil 4:Durum çubuğu ve "Selection Cycling" düğmesi

    İmleç objelerin üzerine getirildiğinde imlecin hemen yanında  işareti görüntülenir. Objelerden birini silmek için tıklanır. Selection (Seçim) isimli küçük bir diyalog kutusu görüntülenir (Şekil 5). Kutudan silinecek obje seçilir ve Delete tuşuna basılarak objelerden biri silinir.

 
                                                          Şekil 5:Objelerin seçimi

SPONSORLAR