/
/
/
İZOMETRİK ÇİZİM (Isodraft)
İZOMETRİK ÇİZİM (Isodraft)
   ISOMETRIC DRAFTING (İzometrik Çizimler)
   1.TANITIM
    Isodraft, okullarımızda Teknik Resim dersinde öğretilen izometrik perspektifin AutoCAD programında çizilmesi için kullanılan moddur. İzometrik perspektifte üç yönde 30 derecelik açı vardır. Bu açıyı program kendisi oluşturmaktadır. İzometrik çizimler 2d ekranında çizilen bir çeşit çizgisel üç boyuttur. Eğitim amaçlı çizimlerde fazlasıyla kullanılmaktadır. Üzerinde ölçülendirme yapıldığından imalat resmi olarak ta kullanılabilir.
    Isodraft  
 moduna durum çubuğundan ulaşılır (Şekil 1). Üzerine tıklanarak açılır. Tekrar tıklandığında kapanır.


           Şekil 1: Durum Çubuğu ve "izometrik düzlem" düğmesi

    2.İZOMETRİK DÜZLEM ÇEŞİTLERİ
     İzometrik düzlem çeşitleri 3 adettir.
    1. Isoplane Right
 (İzometrik Düzlem Sağ) seçildiğinde sağ tarafta çizim yapılır. X ekseniyle yaptığı açı 30 derecedir. Eksenlerden birisi dik, diğeri soldan sağa doğru 30 derece açı yapar.
    2. Isoplane Leftt
 (İzometrik Düzlem Sol) seçildiğinde sol tarafta çizim yapılır. X ekseniyle yaptığı açı 150 derecedir. Eksenlerden birisi dik, diğeri sağdan sola doğru 150 derece açı yapar.
    3. Isoplane Top  
 (İzometrik Düzlem Üst) seçildiğinde üst tarafta çizim yapılır. X ekseniyle yaptığı açı sağ tarafa 30, sol tarafa 150 derecedir. Eksenler çarpı şeklindedir.
   Not: Çizim yaparken izometrik çizgilerin 30, 150, 90 dereceye paralel olması için Ortho
modu açık tutulur.
   Not: Düzlemler arasında geçiş yapmak için F5 tuşuna basılır. Şekil 2’ de izometrik düzlemler görülmektedir.

 
        Şekil 2: İzometrik düzlemler                      Şekil 3:İzometrik daireler

   Not: İzometrik çizimlerde daireler Ellipse komutunun İsocircle (İzometrik Daire) seçeneğiyle çizilir (Şekil 3). İzometrik çizimlerin nasıl yapılacağı ileride bir bölüm halinde anlatılacaktır. Şekil 4’ de örnek çizimler görülmektedir.


                                   Şekil 4:Örnek izometrik çizimler
 

SPONSORLAR