/
/
/
ÇİZGİ KALINLIĞI GÖSTER/GİZLE (Show/Hide Lineweight)
ÇİZGİ KALINLIĞI GÖSTER/GİZLE (Show/Hide Lineweight)
    SHOW/HIDE LINEWEIGHT (Çizgi Kalınlığı Göster/Gizle)
    1.TANITIM
    Lweight (Çizgi Kalınlığı) komutuyla çizgi kalınlığı verilmiş objelerin kalınlıklarının ekranda gösterilmesini veya gizlenmesini sağlayan komuttur. Teknik çizimlerde kalın çizgiler görünen kenarları temsil eder. AutoCAD programı default olarak 0.25 mm çizgi kalınlığında çizimleri yaptırmaktadır. İnce çizgilerle çalışmak daha kolay olmaktadır. Çalışırken kalın çizgilerin ince çizgi olarak gösterilmesi Show / Hide Lineweight  (Göster/Gizle Çizgi Kalınlığı) mod düğmesiyle sağlanır.

    2.ÇİZGİYİ KALIN veya İNCE GÖSTERME 
    Çizgi kalınlığını görmek için:
    ♦ Status Bar (Durum Çubuğu) üzerindeki Show / Hide Lineweight   düğmesine tıklanır (Şekil 1). Obje kalın ise ince görünür. Tekrar tıklandığında ince ise kalın görünür.

   
                            Şekil 1:Durum çubuğu ve "Show / Hide Lineweight" düğmesi

    ♦ Şekil 2 de mod  uygulaması görülmektedir.

   
                                           Şekil 2:Çizgilerin ince ve kalın gösterimesi
 

SPONSORLAR