/
/
/
AutoCAD Kullanıcı Arayüzleri (AutoCAD User Interfaces)
AutoCAD Kullanıcı Arayüzleri (AutoCAD User Interfaces)
     KULLANICI ARAYÜZLERİ (User Interfaces)
    1.”2D DRAFTING & ANNOTATION” KULLANICI ARAYÜZÜ
    User Interfaces (Kullanıcı Arayüzleri), kullanıcıyla bilgisayar arasındaki bağlantıyı sağlayan ve çizim yapılan pencerelerdir. AutoCAD  çizim programları  4 arabirim pencere seçeneği sunmaktadır. AutoCAD 2016 çizim programı eski versiyonlarda kullanılan ve otomatik yerleşen AutoCAD Classic (Klasik AutoCAD) kullanıcı ara yüzünü listeye koymamıştır.  
    2D Drafting & Annotation
(2 Boyut Çizim ve Açıklamalar) arayüzünde iki boyut çizim komutlarıyla bu çizimlere ilave edilecek ölçülendirme ve yazıların komutları bulunmaktadır. AutoCAD programı ilk çalıştırıldığında bu arayüz karşımıza gelmektedir (Şekil 1). 2D çizimleri burada yapılır. 


                                    Şekil 1: “2D Drafting & Annotation” kullanıcı arayüzü

    2.”3D BASICS” KULLANICI ARAYÜZÜ
    3D Basics (3 Boyut Temeller) arayüzünde (Şekil 2) üç boyut çizim komutlarıyla iki boyut çizim komutları bulunmaktadır. 2D Drafting & Annotation arayüzündeki bazı komutlar burada bulunmayabilir.  3D Basics kullanıcı arabirimine aşağıdaki yoldan ulaşılır:
     ♦ Quick Access Toolbar
(Hızlı Erişim araç çubuğu)   üzerinde en sağdaki aşağı yönlü ok bulunan düğmeye  tıklanır. 
     ♦ Karşımıza komut listesi gelir. Workspace komutu seçilir ve komut düğmesi Hızlı Erişim Çubuğu üzerine yerleşir. .
     ♦ 2D Drafting & Annotation yazısı üzerine tıklanır ve 3D Basics seçilir.
     ♦ Ayrıca ekranın sağ alt kısmında bulunan Workspace Switching  düğmesine tıklanarak da 3D Basics arayüzü seçilir.

 
                                                     Şekil 2:” 3D Basics” kullanıcı arayüzü

    3.“3D MODELLING” KULLANICI ARAYÜZÜ
    3D Modelling (3 Boyut Modelleme) arayüzünde (Şekil 3) üç boyut çizim komutlarıyla iki boyut çizim komutları daha yoğun olarak bulunmaktadır. 3D Modelling kullanıcı arayüzüne 3D Basics kullanıcı arayüzünde olduğu gibi ulaşılır.

 
                                                      Şekil 3:”3D Modelling” kullanıcı arayüzü

    4.“AUTOCAD CLASSIC” KULLANICI ARAYÜZÜ
    AutoCAD Classic, AutoCAD 2015’ e kadar kullanıldı. AutoCAD 2016’ dan sonra bu seçenek kaldırıldı. Bu arayüz araç çubuklarıyla çalışmaktadır ve avantajı ihtiyaç kadar araç çubuğunun ekrana yerleştirilmesidir. Böylece çalışma alanı daha büyük olmaktadır. 2D ve 3D çizimler araç çubuğu üzerindeki komut düğmelerine tıklanarak rahatça yapılır. Aşağıda AutoCAD Classic arayüzü penceresi gösterilmiştir (Şekil 4).


                                             Şekil 4:”AutoCAD Classic” kullanıcı arayüzü

    İsteyen kullanıcılar aşağıda göstereceğimiz ayarla bu ekran penceresini elde edebilirler. Classic (Klasik) ekranı oluşturmak için aşağıdaki sıra takip edilir:
    1.  Quick Access Toolbar
(Hızlı Erişim Araç Çubuğu)   üzerinde bulunan en sağdaki aşağı yönlü ok bulunan düğmeye  tıklanır. 
    2. Görüntülenen komut listesinden Show Menu Bar 
(Menü Çubuğunu Göster) düğmesine tıklanır. Ekranın üst kısmına menü çubuğu yerleşir (Şekil 5).


                                                              Şekil 5:Menü çubuğu

    3.  Ribbon (Komut Şeridi)’ ni  (Şekil 6) gizlemek için menü çubuğundaki Tools menu ► Palettes ► Ribbon üzerine tıklanır. 

 
                                                   Şekil 6:”Ribbon” komut şeridi

    4. Araç çubuklarına ulaşmak için Tools menu ►Toolbars ►AutoCAD yoluyla araç çubukları listelenir. Buradan gerekli olan araç çubuklarının isimleri üzerine tıklanarak ekrana yerleştirilir. Araç çubuklarını kaldırmak için yine aynı yol kullanılır ve araç çubuğu üzerine tekrar tıklanır. Ayrıca ekrandaki araç çubuklarından birinin üzerine sağ tuş yapılır. Araç çubukları listelşenir. Listeden istenilen seçilir. Şekil 7de araç çubukları görülmektedir.  


                                                      Şekil 7:Araç çubukları

      5.KULLANICI ARAYÜZÜNÜN KAYDEDİLMESİ ve SİLİNMESİ
      ♦ Çalışma alanında (Workspace) gerekli ayarlar yapıldıktan sonra kullanıcı kendine göre isim vererek kaydetmek isterse aşağıdaki sıra takip edilir: 
         Command: WORKSPACE 
 
         Enter workspace option […/SAveas/…/?] : SA 
 
         (Çalışma alanı seçeneğini giriniz […/Farklı Kaydet/….]:Farklı Kaydet  Enter )
         Save Workspace as : HALİL 

         (Çalışma alanını farklı kaydet <Çizim ve Açıklama>:HALİL  Enter )
         
Şekil 8’ de kaydedilmiş çalışma alanı ismi görülmektedir.


                                 Şekil 8:Yeni çalışma alanı ismi

      ♦ Kullanıcı kendine göre isim vererek kaydettiği çalışma alanını silmek isterse aşağıdaki sıra takip edilir:
        Command: WORKSPACE 

        Enter workspace option […/Delete/…] : D
       (Çalışma Alanı seçeneğini giriniz […/Delete-Silme]:Silme seçeneği)
        Enter workspace to delete [?]: HALİL
 
        (Silinecek Çalışma Alanı  giriniz:HALİL Enter)
 
       Do you really want to delete the workspace "HALİL" [Yes/No]? Y 
    (Evet - Enter)
        Workspace "HALİL" deleted.  (HALİL çalışma alanı silindi)

       Önemli Not: AutoCAD ilk açıldığinda ekran ölçüleri çok büyük olarak gelebilmektedir. Bu durum yeni başlayanları yanıltmaktadır. Normal ekran ölçülerine dönmek için Zoom  komutunun All seçeneği kullanılır. Komut satırına önce Z yazılıp Enter tuşuna basılır. Sonra A yazılıp Enter  tuşuna basılmalıdır. Zoom komutuyla ilgili bilgi ileride verilecektir.
      Command:ZOOM

      Spe
cify corner of window, enter a scale factor (nX or nXP), or [All/....] <...>: A 

 

SPONSORLAR