/
/
/
KOMUT ŞERİDİ (Ribbon)
KOMUT ŞERİDİ (Ribbon)

   KOMUT ŞERİDİ (Ribbon)

    1.KOMUT ŞERİDİNİN ÖZELLİKLERİ
   Komut Şeridi (Ribbon), komut düğmelerini topluca gösteren ve ayarlarını görüntüleyen şerit şeklinde bir palettir (Şekil 1). AutoCAD Classic hariç diğer çizim ara yüzlerinde görüntülenir. İlk açıldığında ekranın üst kısmına yerleşir. Şeridin üst kısmında Tab (Sekme) isimleri, alt kısmında ise her sekmenin benzer komut guruplarını içeren Panel (Panel) bölümleri bulunur. Panel kısmındaki düğmelere tıklanarak komutlar çalıştırılır.

 
                                                            Şekil 1:Komut şeridi

   Ribbon (Komut Şeridi) paletinde aşağıdaki özellikler bulunur:
   1.Tab kısmında Home, Insert gibi sekme isimleri yer alır
(Şekil 2). Her sekmenin kendine ait komut guruplarını gösteren panelleri vardır. En çok Home sekmesi kullanılır.

 
                                                     Şekil 2:Sekme (Tab) isimleri

    2. Sekmelerden birine tıklandığında şeridin alt kısmında ona ait paneller listelenir. Panel isimlerinin üzerine tıklandığında gizli komut düğmeleri görüntülenir (Şekil 3). Hemen hatırlatalım bazı panellerin gizli komut düğmeleri yoktur.    düğmesine tıklandığında gizli düğmeler sürekli açık kalır. Tekrar aynı düğmeye tıklanırsa komut düğmeleri gizlenir. Komut düğmelerine tıklanarak komutlar çalıştırılırlar.


                                                   Şekil 3: Paneller ve komut düğmeleri

     3. Bazı panellerin sağ alt köşelerinde    şeklinde düğmeler vardır (Şekil 4). Bu düğmelere tıklanarak panelle ilgili ayar yapılan diyalog kutuları ekrana gelir. Bu ayarlar ileride ilgili komutlarda anlatılacaktır.


                                                           Şekil 4:Ayar düğmeleri

    2.KOMUT ŞERİDİNİN DÜZENLENMESİ ve KAPATILMASI
    1. Tab isimlerinin en sağındaki    düğmesi üzerine bir kere tıklandığında Ribbon’ un panel kısmı küçülür.
     İkinci defa tıklanırsa panellerin sadece isimleri görünür.
     Üçüncü defa tıklanırsa panel isimleri kaybolur.
     Dördüncü defa tıklandığında Ribbon (Komut Şeridi), sekme ve panelleriyle beraber tekrar ekranda görüntülenir.
    2. Ribbon’ u tamamen ekrandan kaldırmak için  düğmesinin sağındaki boşluğa sağ tıklanır ve Close
(Kapat)
komutu verilir.
    Tekrar ekrana getirmek için klavyeden komut yazılır ve Enter' a
basılır.
    Command:RIBBON 
  komutu çalıştırılır.


    
3. SEKME ve PANELLERİN AZALTILMASI
    Kullanıcı kendine lazım olmayan sekme ve panelleri ekrandan kaldırabilir. Lüzumu halinde tekrar geri getirebilir. Sekme ve panelleri azaltmak için aşağıdaki işlemler yapılır:
    1. Komut Şeridi üzerinde boş bir yere mouse’ ın sağ tuşuna basılır. Karşımıza sağ tuş menüsü olarak Show Tabs
(Sekmeleri Göster) ve Show Panels (Panelleri Göster) yazıları gelir (Şekil 5).

                                                                               
   Şekil 5:Sağ tuş menüsü                           Şekil 6:Sekme isimleri

    2. Yazıların üzerine Mouse (Fare) işareti getirildiğinde sekme veya panel isimleri listelenir (Şekil 6). Ekranda görünmesini istemediğimiz sekme veya panel ismi üzerine tıklanır. Sol tarafındaki işaret kaldırılır. Bu işlemle ekran sadeleştirilmiş olur. Ekranda tekrar görünmesini isterseniz yine aynı işlem yapılır.

 

SPONSORLAR