/
/
/
FONKSİYON TUŞLARI ve TUŞ BİLEŞENLERİ
FONKSİYON TUŞLARI ve TUŞ BİLEŞENLERİ
   FONKSİYON TUŞLARI 
    Üzerlerine basıldığında, değişik  programlarda değişik görev yapan ve klavyede bulunan F1, F2, F3...gibi tuşlardır. AutoCAD’de bu tuşların görevleri aşağıya çıkarılmıştır. 
     F1=Yardım almak için kullanılır.
     F2=Yazı ekranına girip çıkmak için kullanılır. Yazı ekranı,  girilen komutların yazıldığı  yerdir. Arka planda  çalışır. Default  olarak 400 satırdır. Satır sayısı ayarlanabilir.
     F3=Object snap modunu açıp kapar.                 
     F4=3D Object Snap modunu açıp kapar.
     F5=Isoplane modunu değiştirir.  
     F6=Dynamic Ucs’ yiı açıp kapar
     F7=Grid modunu açıp kapar
     F8=Ortho modunu açıp kapar
     F9=Snap modunu açıp kapar                             
     F10=Polar modunu açıp kapar
     F11=Object Snap Tracking modunu açıp kapar                        
     F12=Dynamic Input modunu açıp kapar

    TUŞ BİLEŞENLERİ
     Birden fazla tuşa aynı anda basıldığında görev yapan tuşlara tuş bileşenleri denir. AutoCAD’de tuş bileşenlerinin görevleri aşağıya çıkarılmıştır. 
     ALT+F8 ………..  : Macros (Makrolar) diyalog kutusunu görüntüler.
     CTRL+0 ………..  : Ekranı temizler veya güncel ekranı geri getirir.
     CTRL+1 ………..  : Properties (Özellikler) paletini ekrana getirir veya ekrandan siler.
     CTRL+2 ………..  : Design Center paletini ekrana getirir veya ekrandan siler.
     CTRL+3 ………..  : Tool Palettes Window paletini ekrana getirir veya ekrandan siler.
     CTRL+4 ………..  : Sheet Set Manager paletini ekrana getirir veya ekrandan siler.
     CTRL+6 ………..  : Connect Manager paletini ekrana getirir veya ekrandan siler.
     CTRL+7 ………..  : Markup Set Manager paletini ekrana getirir veya ekrandan siler.
     CTRL+8 ………..  : QuickCalc calculator paletini ekrana getirir veya ekrandan siler.
     CTRL+9 ………..  : Command Window (Komut Penceresi) ni ekrana getirir veya ekrandan kaldırır.
     CTRL+A ……….. : Çizimdeki objelerin tamamını seçer.
     CTRL+SHIFT+A  :  Grupları açar veya kapatır.
     CTRL+B ……….  : Snap modunu açar veya kapatır.
     CTRL+C ……….  : Objeleri panoya kopyalar.
     CTRL+SHIFT+C  : Objeleri panoya yerleştirme noktasıyla beraber kopyalar.
     CTRL+D ……….  : Dynamic modunu açar veya kapatır.
     CTRL+E ……….  : İzometrik düzlemler arasında geçiş yapar.
     CTRL+F ……….  : Osnap modunu açar veya kapatır.
     CTRL+G ……….  : Grid modunu açar veya kapatır.
     CTRL+H ……….  : Pickstyle (Tıklama Stili) sistem değişkenini ayarlar .
     CTRL+I ……….    : Coords (Koordinat Sayacı) modunu açar veya kapatır.
     CTRL+J ……….   : Son komutu tekrar ettirir.
     CTRL+L ……….  : Ortho modunu açar veya kapatır.
     CTRL+M ………. : Son komutu tekrar ettirir.
     CTRL+N ……….  : Yeni bir çizim dosyası açar.
     CTRL+O ……….  : Mevcut çizim dosyalarını açar.
     CTRL+P ……….  : Ekrandaki çizim dosyasını yazdırır.
     CTRL+R ……….  : Bölünmüş ekran parçaları arasında geçiş yapar.
     CTRL+S ………   : Ekrandaki çizim dosyasını kaydeder.
     CTRL+SHIFT+S : Save As (Farklı Kaydet) diyalog kutusunu ekrana getirir.
     CTRL+V ……….  : Panodaki bilgiyi ekrana yapıştırır.
     CTRL+SHIFT+V : Panodaki bilgiyi blok olarak ekrana yapıştırır.
     CTRL+X ……….  : Objeleri panoya taşır.
     CTRL+Y ……….  : Undo komutunu geri alır.
     CTRL+Z ……….  : Son eylemi geri alır.

     CTRL+PAGEUP  : Güncel sekmelerin en soluna geçilir.
     CTRL+PAGEUP  : Güncel sekmelerin en sağınaa geçilir.

SPONSORLAR