/
/
/
GEZİNME ÇUBUĞU (Navigation Bar), YÖNETİM TEKERLERİ (Steering Wheels)
GEZİNME ÇUBUĞU (Navigation Bar), YÖNETİM TEKERLERİ (Steering Wheels)
    GEZİNME ÇUBUĞU (Navigation Bar)
    1.TANITIM
    AutoCAD programı çok sık kullanılan komutlara kolay ulaşılması için ekranın değişik yerlerine araç çubukları yerleştirmiştir. Bunları kullanma zorunluluğu yoktur. Çünkü komutlara değişik yerlerden girme imkanı vardır. Bunlardan biride  Navigation Bar araç çubuğudur.  2D ve 3D komut çalışmalarında değişik ekran hareketlerini kontrol eder. Default olarak ekranın sağ tarafına dik olarak yerleşir.
    Gezinme çubuğu komutuna aşağıdaki yollardan ulaşılır:  
    1. Klavyeden NAVBAR yazılıp Enter  tuşuna basılır.
       Command:NAVBAR 
       Enter an option [ON/OFF] :ON     (Açık seçeneği seçilmiştir)
       (Bir seçenek giriniz [Açık / Kapalı] :

    2. View Menu ► Display ► Navigation Bar
      (Görünüm Menüsü ► Görüntü ► Gezinme Çubuğui)

    2GEZİNME ÇUBUĞUNUN KULLANIMI
    Gezinme çubuğunu kullanmak için aşağıdaki sıra takip edilir:
    1. Gezinme Çubuğu
(Şekil 1) üzerindeki komut düğmelerinden birinin üzerine sol tuşla tıklanır ve imleç o komuta uygun şekil değişikliğine dönüşür. Bu komutlarla ilgili bilgi ileride verilecektir.

      
       Şekil 1:Gezinme çubuğu           Şekil 2:Yönetim Tekeri

    2. Steering Wheel (Yönetim Tekeri)  işareti üzerine tıklandığında Şekil 2 de gösterilen şekil ekrana gelir. Mouse’ ın sol tuşu ilgili düğmenin üzerine getirilir. Basılı tutularak ileri geri hareket ettirilir ve işlem gerçekleştirilir.
    3. Ekran kaydırılmak istenilirse Pan
(Ekranı Kaydır)  komut düğmesine tıklanır. Sol tuş basılı tutularak ekran kaydırılır.
    4. Ekranı uzaklaştırmak veya yakınlaştırmak için Zoom
(Ekranı Uzaklaştır veya Yakınlaştır)  komut düğmesine tıklanır. Sol tuş basılı tutularak ileri geri hareket ettirilir.
    5. Ekranı serbestçe döndürmek için Orbit
(Yörünge)  komut düğmesine tıklanır. Sol tuş basılı tutularak ekran döndürülür. Ekran döndürme işlemi genellikle 3D resimlerde kullanılır.

    YÖNETİM TEKERİ (Steering Wheels)

    1.TANITIM 
    Steering Wheels komutu, ekranda değişik hareketlerin interaktif bir şekilde yapılması için kullanılır. 2D ve 3D tipleri vardır.
    Dümen tekeri komutuna aşağıdaki yollardan girilir:  
    1. Klavyeden NAVSWHEEL yazılıp Enter  tuşuna basılır.
       Command:NAVSWHEEL 
       Enter an option [ON/OFF/Settings] :ON    (Açık seçeneği seçilmiştir)
       (Bir seçenek giriniz [Açık / Kapalı / Ayarlar] :

    2. View Menu ►Steering Wheels          (Görünüm Menüsü ► Yönetim Tekeri)

    2.YÖNETİM TEKERİNİN KULLANIMI
    Yönetim tekeri (Şekil 3) üzerinde komut düğmeleri vardır. Mouse’ ın sol tuşu bu düğmelerin üzerine getirilir. Basılı tutularak ileri geri hareket ettirilir ve işlem gerçekleştirilir.

   
     Şekil 3:Yönetim tekeri

   Zoom (Ekranı uzaklaştırma ve yakınlaştırma)           Orbit (Yörünge)
   Pan (Ekranı kaydırma)       Rewind (Geri sayma)      Center (Merkez)       Look (Bakmak)
   Up/Down (Yukarı/Aşağı)    Walk (Yürüme)                 X (Kapatma)

 

SPONSORLAR