/
/
/
KOMUTLAR ve SEÇENEKLERİ
KOMUTLAR ve SEÇENEKLERİ
    KOMUTLAR ve SEÇENEKLERİ

    AutoCAD programında yüzlerce komut vardır. Şahsi kanaatimi sorarsanız AutoCAD, kullanılsın veya kullanılmasın çok eski komutları da muhafaza etmektedir. Birbirlerinin görevini yapan çok sayıda komut vardır. Her komutun seçenekleri bulunmaktadır. Bu seçenekler AutoCAD 2013' ten sonra düğme haline getirilmişlerdir. Bu seçenekleri kullanmak için ya üzerlerine tıklanır veya hangi harf veya harfler büyük yazılmış ise o harf veya harfler klavyeden yazılır ve Enter tuşuna basılarak çalıştırılır. Komutlar anlatılırken bu durum hem kullanıldı hem anlatıldı. 
    Bazı komutlar, başka komutların seçenekleri olarak kullanılmış. Örneğin Fillet 
(Köşe Yuvarlatma) ve Chamfer (Pah Kırma) komutları Rectangle (Dikdörtgen) komutunun seçenekleri olarak yerleştirilmiş. Bunun ne zararı var diyebilirsiniz. Aslına bakarsanız dikkatli ve bilinçli kullanıldığında hiç bir zararı yok hatta faydası bile olabilir. 
     Bir dikdörtgen Line komutuyla da çizilebilir, Rectangle komutuylada çizilebilir. Pline komutuyla da çizilebilir.
 Çizeceğimiz dikdörtgenin köşelerinin otomatik yuvarlatılması için Rectangle komutunun Fillet (Köşe Yuvarlatma) seçeneği üzerine tıklanır (Şekil 1)


                                                   Şekil 1:Rectangle komutu ve Fillet seçeneği

    Yuvarlatma yarıçap değerinin girilmesi istenilir ve yarıçap değeri girilir. Dikdörtgen çizilirken köşeler otomatik yuvarlatılır (Şekil 2). Chamfer (Pah Kırma) seçeneği de aynı şekilde kullaılır. 


                    Şekil 2:Köşe Yuvarlatmaları

    Dikdörtgen komutu çok az kullanılıp belli bir zaman sonra tekrar kullanıldığında yine dikdörtgenin köşeleri yuvarlatılarak veya pah kırılarak çizilecektir. Kullanıcı köşelerin yuvarlatılma ve pah kırma sebebini unutursa Rectangle komutuyla istediği dikdörtgeni çizemeyebilir. Bu gibi durumlarda yuvarlatma yarıçap değeri ve pah kırma ölçüleri girilir ve keskin köşeli dikdörtgen çizilmeye başlanılır. Buna benzer birkaç komut daha vardır. Burada problem unutkanlıktır. Bu gibi olumsuzluklardan kurtulmak için Fillet ve Chamfer seçeneklerini kullanmayıp dikdörtgen keskin köşeli çizildikten sonra köşeler yuvarlatılacaksa Fillet, köşelere pah kırılacaksa Chamfer komutları kullanılmalıdır.   
    Bizim tavsiyemiz bağımsız komut varsa komut seçeneklerinin kullanılmamamasıdır. AutoCAD' de çok sayıda ayar vardır. Bir ayar nereden yapıldıysa geri dönmek için yine aynı yer kullanılmalıdır. Zorunlu ayarları yapalım. Tam bilmediğimiz ayarlara hiç dokunmayalım. Hiç ayar yapmadan da normal çizimler yapılabilir.

 

 
SPONSORLAR