ÇOKGEN (Polygon)
    ÇOKGEN (Polygon)

    1.TANITIM
    Kenar uzunlukları eşit, düzgün çokgen çizmek için kullanılan bir komuttur. Kenar sayısı 3 ile 40 arasında olabilir. Makina çizimlerinde çok kullanılan bir komuttur. Çokgenlerin, dairenin içine mi yoksa dışına mı çizileceği önceden belirlenir. Çizim esnasında döndürme açısı belirtilebilir.
    Komuta aşağıdaki yollardan biriyle girilir:
    ♦ Çizim (Sketch) araç çubuğu üzerindeki  Çokgen (Poligon)
 düğmesine tıklanır.
    ♦ Araçlar ►Çizim Objeleri
 Çokgen  (Tools Sketch Entities Polygon) yoluyla komut çalıştırılır.

    2.ÇOKGEN (Polygon) ÇİZİMİ
    Çokgen çizimi için aşağıdaki sıra takip edilir:
    1. Çokgen (Polygon) komutu çalıştırılır.
    2. Ekranın sol tarafında Çokgen (Polygon)  özellik yöneticisi görüntülenir (Şekil 1) ve işaretleyici
 şeklini alır.

  
                         Şekil 1:Çokgen (Polygon) özellik yöneticisi

    3.Çokgen çiziminde, merkez noktası için ekranın istenilen yerine tıklanır (P1).  Daha sonra, mouse işareti istenilen yere taşınır ve sol tuş tekrar tıklanarak (P2) çokgen çizilir (Şekil 2). 

 
               Şekil 2:Çokgen                        Şekil 3:Eksen çizgileri

    4. Çokgen (Polygon)  özellik yöneticisinde aşağıdaki düzenlemeler yapılır:
      ♦ Seçenekler bölümündeki Yardımcı olarak (For construction) onay kutusu işaretlenirse kenarlar eksen çizgisi şeklinde görünür (Şekil 3).
      ♦ Parameter bölümünde:
          >Taraf sayısı
 kısmına çokgenin kenar sayısı girilir.
          > İçteğet çember seçeneği
, çift sayılı çokgenlerin paralel kenarları arasındaki uzaklık ölçüldüğünde kullanılır (Şekil 4).

  
         Şekil 4:İç teğet çember               Şekil 5.Dış teğet çember

          > Dışteğet çember seçeneği , çift sayılı çokgenlerin karşılıklı köşeleri arasındaki mesafe ölçüldüğünde kullanılır (Şekil 5).
          > Daire çapı 
 kısmına çemberin çapı girilir.
          > Açı
 kısmına çokgenin başlangıç açısı girilir.
      ♦ Çizimi sonuçlandırmak için:
          > Klavye üzerindeki Esc tuşuna basılır.
          > Ekranın sol tarafında görüntülenen Çokgen (Polygon) özellik yöneticisi üzerindeki OK (Tamam)
 düğmesine tıklanır.
          >  Komut düğmesi üzerine tekrar tıklanır.

    3.ÇOKGEN ÜZERİNDE DÜZENLEME YAPMA
    Çokgen üzerinde düzenleme yapmak için:
    1. Çokgen çizildikten sonra kenarlardan biri üzerine tıklandığında Çizgi Özellikleri (Line Properties) adında özellik yöneticisi görüntülenir.
    2. Parametreler bölümündeki Uzunluk (Length) kısmına kenarın yeni uzunluk  değeri   ve açı kısmına kenarın yatayla yaptığı açı değeri girilir.   
    3. Çokgenin dairesi üzerine tıklandığında Daire (Circle) adında özellik yöneticisi görüntülenir. Buradan Yarıçap (Radius)  
 değeri değiştirilerek çokgen üzerinde değişiklik yapılmış olur. Yarıçap ölçüsünün geçerli olması için kenarlar ölçülendirilmiş ise silinmelidir.
    Önemli Not: Çokgenin kenar sayısı ve bir kenarın uzunluğu biliniyorsa o zaman kenar sayısı ayarlanarak bir taslak çokgen çizilir. Çokgenin kenarlarından biri akıllı ölçülendirme
komutuyla ölçülendirilir. Açısı önemli ise açısı ayarlanır.
    Önemli Not: Dikdörgen, Daire, Çokgen gibi kapalı objelerin içi boyanmış şekilde ekrana gelmektedir. Bu durum her zaman istenmez. Bunu önlemek için aşağıdaki işlemler yapılır:
    ♦ Menü Çubuğu’ ndan Araçlar  üzerine tıklanır (Şekil 6).
    ♦ Görüntülenen menüden Çizim Ayarları üzerine tıklanır. Yine görüntülenen menüden Gölgeli Çizim Konturları komutu seçilir. Açıksa kapatılır ve kapalı objelerin içi boş görünür.


                Şekil 6:”Menü Çubuğu” ve “Gölgeli Çizim Konturları” komutu

 

SPONSORLAR