NOKTA (Point)
     NOKTA (Point)

    1.TANITIM 
    Çizimlere nokta ilave etmek için kullanılan bir komuttur. Hem 2d çizimlerinde hem 3d çizimlerinde nokta kullanılır. Nokta komutuna aşağıdaki yollardan girilir:
     ♦ Araçlar ►Çizim Objeleri
Nokta (ToolsSketch EntitiesPoint) yoluyla girilir.
       Çizim (Sketch) araç çubuğu üzerindeki Nokta (Point) komut düğmesine tıklanır (Şekil 1).


                       Şekil 1:“Çizim” araç çubuğu ve “Nokta” komut düğmesi

    2.NOKTA (Point) ÇİZİMİ
    Çizimlere nokta ilave etmek için aşağıdaki sıra takip edilir:
    1. Nokta (Point) komutu çalıştırılır. İmleç (İşaretleyici)  şeklini alır. Komut çalıştırıldıktan sonra ekranın sol tarafında Nokta özellik yöneticisi  görüntülenir (Şekil 2).
    2. Çizim alanı içinde noktanın yerleştirileceği yer tıklanır.
    3. Çizimi sonuçlandırmak için komut düğmesi üzerine tekrar tıklanır veya klavye üzerindeki Esc tuşuna basılır. Şekil 3’ de noktalar görülmektedir.

 
   Şekil 2:”Nokta (Point)” özellik yöneticisi                       Şekil 3:Noktalar

    3. NOKTANIN DÜZENLENMESİ
    1. Nokta seçilir. Nokta özellik yöneticisi üzerinde gerekiyorsa noktanın yeriyle ilgili yeni x ve y koordinat değerleri girilebilir. Noktanın yeri sabitlenmek istenilirse Sabitle (Fix)  bağıntısı (ilişkisi) verilir.
    2. İşaretleyici, seçilmiş noktanın üzerine getirilir ve sürüklenerek yeri değiştirilir. İstenmeyen noktalar seçilerek silinirler. 
    Not: Karayolları gibi yol proje çizimlerinde önce koordinatlarla yol eğrisinin geçeceği noktalar belirlenir. Daha sonra yol eğrisi Spline komutuyla çizilir (Şekil 4).


                                          Şekil 4:Noktalardan geçen yol eğrisi

    Noktaların koordinat değerleri aşağıya çıkarılmıştır. Birinci değer X koordinatı, ikinci değer Y koordinatıdır.Koordinatlar ekranın merkezindeki (Orjin)  işaretinden alınır. Burada X=0   Y=0 değerindedir. Şekil 5' de birinci noktanın ölçülendirilmiş koordinatları görülmektedir.
    P1 (85,70)  P2 (103,80)   P3 (132,81)   P4 (156,80)   P5 (186,82)   P6 (207,77)   P7 (247,66)   P8 (286,70)


                                    Şekil 5:Birinci noktanın koornatları

 

SPONSORLAR