/
/
/
EĞRİ STİLİ (Style Spline)
EĞRİ STİLİ (Style Spline)
    EĞRİ STİLİ (Style Spline)

    1.TANITIM
    Mevcut iki obje arasında köprü kurmak için kullanılan bir komuttur. Komut çalıştırıldıktan sonra kontrol tepe noktalar tıklanır. Bu noktalara uygun eğri oluşur.
    ♦ AraçlarÇizim Objeleri
Spline Stili (Tools Sketct Entities Style Spline) öğesine tıklanır.
   
 Çizim araç çubuğu üzerindeki Stil Spline düğmesine tıklanır (Şekil 1). Stil Spline  komut düğmesi Spline  komut düğmesinin yanındaki oka tıklanınca görünür.


                 Şekil 1:Çizim araç çubuğu ve Stil Spline düğmesine tıklanır

    2. EĞRİ STİLİ OLUŞTURMA ve DÜZENLENMESİ
    Eğri Stili oluşturmak için aşağıdaki sıra takip edilir:
    1. Stil Spline komutu çalıştırılır. Ekrana kontrol tepe noktaları tıklanır ve bir eğri oluşur (Şekil 2).

 
          Şekil 2:Eğri stili oluşturma                                 Şekil 3:Yeni eğri stili

    2. Kontrol Tepe Noktaları üzerine bastırılır ve sürüklenerek yerleri değiştirilir. Aynı anda eğrinin de şekli değişir (Şekil 3).
    3. Eğri üzerindeyken sağ tuş yapılır. Komut listesinden Kontrol Tepe Noktası Yerleştir komutuna tıklanırsa yeni kontrol tepe noktası yerleştirilir (Şekil 4.  

 
  Şekil 4:Yeni noktalar             Şekil 5:Özellik yöneticisinin “Eğri Tipi” bölümü

    4. Eğri seçildiği zaman ekrana  Stil Spline özellik yöneticisi yerleşir. Eğri Tipi bölümünde eğri çeşitleri yer alır (Şekil 5). Çeşitleri seçerek sonuçları görünüz. Sonuç olarak diyebiliriz ki noktaları sürükleyerek istediğimiz sonuca ulaşabiliriz.

 

SPONSORLAR