/
/
/
YÜZEYDE SPLINE (Spline on Surface)
YÜZEYDE SPLINE (Spline on Surface)
      YÜZEYDE SPLINE (Spline On Surface)

    1.TANITIM
    Eğrisel yüzeylere eğri çizgi çizmek için kullanılan bir komuttur. Çizilen eğri yüzeye yapışıktır. Kalıp çizimlerinde ayrım çizgisi olarak kullanır. Süpürme (Sweep) komutunda süpürme yolu olarak kullanılır. Ayrıca günlük hayatta çok kullandığımız su şişelerinin üstündeki kabartmalar veya çukurluklar oluşturulur. Yüzey boyunca noktalar tıklanarak eğri oluşturulur. Komuta aşağıdaki yollardan girilir:
    ♦ Çizim
(Sketch) araç çubuğu üzerindeki  Yüzeyde Spline (Spline on Surface) 
  düğmesine tıklanır.
    
 Araçlar Çizim Objeleri  Yüzeyde Spline (Tools Sketch Entities Spline on Surface)  yolu kullanılır.

    2. YÜZEYDE EĞRİ OLUŞTURMA
    Yüzeylere eğri çizmek için aşağıdaki sıra takip edilir.
    1. Yüzeyde Spline komutu çalıştırılır  ve eğrinin başlangıç noktası tıklanır.
    2. Yüzey üzerinde diğer noktalar tıklanarak işlem bitirilir (Şekil 1). Ekranda Spline isimli özellik yöneticisi  görüntülenir. Bütün düzenlemeler Spline komutunda olduğu gibidir.
    3. Dairesel ve konik yüzeylere de eğri çizilebilir (Şekil 2).

  
            Şekil 1:Yüzeyde eğri çizimi                        Şekil 2:Yüzeyde eğri

SPONSORLAR