PARABOL (Parabole)
     PARABOL (Parabola)  

    1.TANITIM
    Bir zincir iki ucundan sabitlenip serbest bırakıldığında meydana gelen şekle parabol denir. Mimaride kemer yapımında zincir eğrisi yani parabol bolca kullanılır. Asma köprülerde taşıyıcı halatların şekli de paraboldur.
    Parabol, parabolik eğri çizmek için kullanılan bir komuttur. Pratikte bir koni yan ayrıtlarına paralel kesildiği zaman meydana gelen şekil paraboldur. Başka bir tanımla parabol, odak denilen değişmez bir noktayla kılavuz adı verilen sabit bir doğruya eşit uzaklıktaki noktaların geometrik yeridir. Komuta aşağıdaki yollardan biriyle girilir:
    ♦ Çizim
(Sketch) araç çubuğu üzerindeki  Parabol  düğmesine (butonuna) tıklanır. Parabol komut düğmesi Elips  komutunun sağ tarafındaki oka tıklanınca görünür.
    
 Araçlar  Çizim Objeleri  Parabol (Tools Sketch Entities  Parabola) yolu kullanılır.

    2.PARABOL EĞRİSİ ÇİZİMİ
    Parabol eğrisi çizmek için aşağıdaki yol izlenir:
    1.Parabol (Parabola) komutu çalıştırılır. İşaretleyici şeklini alır. Ekranın sol tarafında Parabol özellik yöneticisi  görüntülenir (Şekil 1).


                                           Şekil 1:”Parabol” özellik yöneticisi

    2. Parabolun odak (Merkez) noktası için ekranda bir yere tıklanır (P1).
    3. Parabolün tepe noktası için işaretleyici istenilen yere kadar sürüklenir ve tekrar tıklanır (P2). Taslak parabol kesik çizgi şeklinde ekranda görünür (Şekil 2).
    4. Parabol’ un başlangıç noktası için taslak parabol üzerine tıklanır P3).
    5. İşaretleyici sürüklenir ve  bitiş noktası  (P4) için tekrar tıklanır (Şekil 3).
    6. Çizimi sonuçlandırmak için klavye üzerindeki Esc tuşuna basılır.

 
            Şekil 2:Parabol taslağı                         Şekil 3:Parabol çizimi

    3.PARABOL EĞRİSİ ÜZERİNDE DÜZENLEME
    Parabol eğrisi üzerinde yapılan düzenlemeler:
    1. Parabol seçilir ve Parabol özellik yöneticisi görüntülenir. Bu özellik yöneticisi  üzerinde, seçilmiş parabolün üzerindeki noktaların koordinatları Parametreler (Parameters) bölümünde yeniden girilerek düzenleme yapılabilir.
    2. Parabolün tepe noktasıyla uç noktaları çekiştirilerek yeniden düzenleme yapılır.
    3.Parabolün uç noktalarının yatay olarak aynı hizaya getirilmesi için Ctrl tuşu basılı tutularak P1 ve P2 uç noktaları tıklanarak seçilir. Ekranın sol tarafına Özellikler adında özellikler yöneticisi yerleşir. İlişkileri Ekle bölümünden Yatay seçilir ve uç noktaları aynı hizaya getirilir (Şekil 4). Bu hizalama yöntemi her türlü objeler için kullanılabilir.

 
        Şekil 4:Uçları yatay hizalama                        Şekil 5:Ölçülendirme

    4. Ölçülendirme yapılarak da düzenleme yapılır. En kullanışlı yöntem ölçülendirme yapmaktır. Çünkü kullanılacağı yerde ölçüye göre yerleştirilecektir. Ölçülendirmede Akıllı Ölçülendirme  kullanılacaktır. Parabol Şekil 5’ de görüldüğü gibi ölçülendirilir.

 

SPONSORLAR