/
/
/
MERKEZ ÇİZGİSİ (Centerline)-ORTA NOKTA ÇİZGİSİ (Midpoint Line)
MERKEZ ÇİZGİSİ (Centerline)-ORTA NOKTA ÇİZGİSİ (Midpoint Line)
MERKEZ ÇİZGİSİ (Centerline)
1.TANITIM
Merkez çizgisi, Teknik Resim' de eksen çizgisi dediğimiz noktalı kesik çizgileri çizmek için kullanılan bir komuttur. Merkez çizgileri; Objeleri Aynala (Sketch Mirror) komutunda simetri eksen çizgisi (Şekil 1), Döndürerek Katı Oluşturma (Revolve) komutunda döndürme ekseni olarak kullanılır (Şekil 2). Katı model oluşturulduğunda eksen çizgisi otomatik gizlenir.

 
            Şekil 1:Simetri alma işlemi                           Şekil 2:Döndürme işlemi

Merkez Çizgisi komutuna aşağıdaki yollardan biriyle girilir.
  ♦ Çizim (Sketch) araç çubuğu üzerindeki Çizgi (Line)
komut düğmesinin sağ tarafındaki oka tıklanır ve Merkez Çizgisi (Centerline) komutu seçilir.
  ♦ Araçlar ►Çizim Öğeleri
Merkez Çizgisi (Tools Sketch Entities  Centerline) yoluyla komut çalıştırılır.

2.MERKEZ ÇİZGİSİ ÇİZME ve DÜZENLEME YAPMA
Merkez çizgisi çizmek ve düzenleme yapmak için aşağıdaki işlem sırası uygulanır:
1.  Komut  çalıştırıldıktan sonra işaretleyici
 şeklini alır.
2. Merkez çizgisinin başlangıç noktası için çizim alanı içine tıklanır. Diğer ucu oluşturmak için işaretleyici istenilen yere taşınır ve tekrar tıklanır. Şekil 3’ de eksen çizgileri görülmektedir.

 
         Şekil 3:Eksen çizgileri                                   Şekil 4:Ölçülendirme

3. Çizgi (Line) komutunda olduğu gibi aynı özellikleri taşır ve ekranın sol tarafında Çizgi Ekle (Add Line)  özellik yöneticisi  görüntülenir. Eksenler arası ölçülerin değişmemesi için Akıllı Ölçülendirme  komutuyla ölçülendirme yapılır (Şekil 4).
4. Çizimi sonuçlandırmak için klavye üzerindeki Esc tuşuna basılır veya ekranın sol tarafında görüntülenen Çizgi Özellikleri (Line Properties) özellik yöneticisi üzerindeki Tamam (OK)  düğmesine tıklanır. Ayrıca sağ tuş yapılır ve Seç (Select) komutu seçilir.
5. Düzenleme yapmak için:
  ♦ Merkez çizgisi seçilir  ve uçlarında küçük kareler oluşur. Bu kare kutular sürüklenerek istenilen yere konumlandırılır.
  ♦ Merkez çizgisi seçildiğinde Çizgi Özellikleri (Line Properties) özellik yöneticisi görüntülenir. Özellik yöneticisi üzerinde, Çizgi (Line) komutundaki düzenlemeler aynen yapılır.

3.DÜZ ÇİZGİLİ 2D OBJELERİ MERKEZ ÇİZGİSİNE DÖNÜŞTÜRME
Düz çizgili 2D objeleri merkez çizgisine dönüştürmek için aşağıdaki sıra takip edilir:
1. Düz objeler ekrana çizilir (Şekil 5).

 
            Şekil 5:Düz objeler                            Şekil 6:Özellikler                     

2. Ctrl tuşuna basılır ve basılı tutularak merkez çizgisine dönüştürülecek objeler art arda seçilir. Ekranın sol tarafında Özellikler (Properties) isminde özellik yöneticisi görüntülenir (Şekil 6).
3. Özellikler yöneticisinde Seçenekler bölümündeki Yardımcı olarak onay kutusu işaretlenir. 
4. Tamam 
 (OK) düğmesine tıklanarak işlem tamamlanır (Şekil 7).

 
      Şekil 7:Merkez çizgileri                 Şekil 8:Orta nokta çizgileri
 

ORTA NOKTA ÇİZGİ (Midpoint Line)
Bir çizginin orta noktasından simetrik bir çizgi oluşturmak için kullanılan bir komuttur. Komut çalıştırıldıktan sonra bir noktaya tıklanıp imleç yönlendirildiğinde diğer tarafa da aynı uzunlukta doğru çizilir (Şekil 8). Bir ucundan sürüklendiğinde diğer tarafta otomatikman sürüklenir.
Orta Nokta Çizgisi komutuna aşağıdaki yollardan biriyle girilir:
  ♦ Çizim (Sketch) araç çubuğu üzerindeki Çizgi (Line)
komut düğmesinin sağ tarafındaki oka tıklanır ve Orta Nokta Çizgisi (Midpoint Line)    komutu seçilir.
  ♦ Araçlar
 Çizim Öğeleri Orta Nokta Çizgisi (Tools Sketch Entities  Midpoint Line) yoluyla komut çalıştırılır.
Orta Nokta Çizgisi üzerinde yapılan düzenlemeler Çizgi ve Merkez Çizgisi’ yle aynıdır. Tek fark çizim yöntemindedir.

UYGULAMA
Şekil  9’ da verilen resmi çizebilmek için aşağıdaki sıra takip edilir:
1. Çizim (Sketch) araç çubuğu üzerindeki  Çizgi (Line)  komut düğmesi üzerine tıklanır ve ekrana, ölçüsü dikkate alınmadan A köşesinden başlayarak şekle benzer taslak bir şekil çizilir (Şekil 10).


                    Şekil  9:Örnek çizim                                    Şekil  10:Taslak çizim

2. Taslak çizimi, gerçek ölçülerine getirmek için ölçülendirme yapılır. Ölçülendirme yapılmadan düzenleme yapılacak olursa diğer objelerin de ölçüsü değişir.
3. Ölçülendirme yapmak için Çizim (Sketch) araç çubuğu üzerindeki Akıllı Ölçülendirme  (Smart Dimension)
düğmesine tıklanır ve Mouse (Fare) işareti  şeklini alır.
4. Mouse işareti, ölçüsü değiştirilecek kenarın üzerine getirilir ve sol tuşla tıklanır. Ölçü yazısının yeri belirlendikten sonra sol tuş tekrar tıklanarak ölçülendirme yapılır (Şekil  11).         

  
           Şekil  11:Taslak ölçü                          Şekil 12:Değiştir diy. kutusu              

5.Taslak ölçüyü gerçek değerine getirmek için ölçü yazısı üzerine çift tıklanır ve Değiştir (Modify) isimli diyalog kutusu görüntülenir (Şekil  12)Burada 102.85 ölçüsü silinir ve 100 yazılarak Tamam  (OK) düğmesine tıklanır. Çizginin boyu 100 mm olacak şekilde kısalır (Şekil  13).
6. Diğer yatay ve dikey kenar çizgilerin boyutlarını değiştirmek  için de aynı yol takip edilir ve çizim tamamlanır (Şekil  14).

    
              Şekil  13:Gerçek ölçü                         Şekil 14:Ölçüsüne getirilmiş çizim

 

SPONSORLAR