AÇILI DİRSEK
     “AÇILI DİRSEK” ÇİZİMİ

    1.TAVSİYE EDİLEN KOMUTLAR
    Şekil 1 de tek görünüşü verilmiş Açılı Dirsek’ in katı model resmini çizebilmek için tavsiye edilen komutların listesi aşağıya çıkarılmıştır:

  
            Şekil 1:Katı modeli çizilecek ”Açılı Dirsek”                       Şekil 2:Daire 

    ♦ Düzlem (Plane),  Yeni (New),  İlişkiler (Relations), Kabuk (Shell),
    ♦ Kaydet (Save),  Daire (Circle), Extrüzyon İle Katı Oluşturma (Extrude Boss / Base)

    2.YATAY SİLİNDİRİ OLUŞTURMA
    Parçanın yapısı incelendiği zaman, aralarında 60 derece açı olan boru şeklinde 2 silindirden oluştuğu görülmektedir.
    Yatay silindiri oluşturmak için aşağıdaki işlem sırası uygulanır:
    1. Çizim düzlemi olarak Ön Düzlem (Front Plane) seçilir ve Buna Dik (Normal To)  düğmesine tıklanarak tam karşımıza getirilir.
    2. Daire (Circle) komutuyla ekranın tam merkezine çapı 50 mm olan daire çizilir (Şekil 2).
    3. Unsurlar (Features) araç çubuğu üzerindeki  Ekstrüzyon İle Katı Oluşturma (Extruded Boss/Base)düğmesine  tıklanarak komut çalıştırılır. Ekran otomatik olarak izometrik konuma geçer
    4. Yükseklik – Extrüzyon1 isminde özellik yöneticisi görüntülenir (Şekil 3). Yön 1 bölümünde aşağıdaki düzenlemeler yapılır:

    
                        Şekil 3:Özellik yöneticisi                       Şekil 4:Yatay silindir

        Son Koşulu kısmından Kör seçilir. Kalınlaştırma yönünü değiştirmek için  düğmesine tıklanır.
        Derinlik  kısmına 120 değeri girilir.
        Tamam (OK) düğmesine tıklanarak yatay silindir oluşturulur (Şekil 4). 

    3.60° EĞİK SİLİNDİRİ OLUŞTURMA
    60° eğik silindiri oluşturmak için aşağıdaki işlem sırası uygulanır:
    1. Silindirin sol tarafındaki dairesel tabanından 50 mm ileride, eğik silindirin taban dairesinin çizilebilmesi için 60° eğik bir düzlem oluşturulmalıdır. Bunun için:
        Düzlem (Plane)komut düğmesine tıklanarak çalıştırılır. Düzlem isimli özellik yöneticisi görüntülenir (Şekil 5).

  
              Şekil 5:”Düzlem” özellik yöneticisi                 Şekil 6:Yeni çizim düzlemi

        İlk Referans bölümünde:
          > İlk Referans
boşluğuna tıklanır ve silindirin sol tarafındaki taban yüzeyi seçilir.
          
> Uzaklık (Distance)  kısmına 50 mm yazılır
          
>Ters Çevirme Öteleme (Offset Reverse)  onay kutusu işaretlenerek yeni oluşturulan çizim düzlemi diğer tarafa yerleşir. Bu seçenek gerekiyorsa kullanılır.
        Tamam (OK)  düğmesine tıklanırsa Düzlem 1 (Plane1)  isimli yeni düzlem oluşturulur (Şekil 6).
     2. Düzlem1’ in üzerine, 60° eğik ikinci bir çizim düzlemi oluşturulması için aşağıdaki işlem sırası uyguların:
        Düzlem1 seçilir ve Buna Dik (Normal To)  düğmesine tıklanır. Düzlem 1 tam karşımızda dik olarak görüntülenir (Şekil 7).
        Çizgi (Line) komutuyla  merkezden geçen uzunluğu dairenin çapına eşit alınan bir doğru çizilir ve Yeniden Oluştur (Rebuild)düğmesine tıklanır (Şekil 8).

       
                         Şekil 7:Düzlem1                              Şekil 8:Doğru

    3. 60° eğik bir düzlem oluşturmak için aşağıdaki işlem sırası takip edilir:
        İzometrik  düğmesine tıklanarak ekran izometrik konuma getirilir.
        Düzlem (Plane)komut düğmesine tıklanarak tekrar çalıştırılır. Düzlem simli özellik yöneticisi görüntülenir (Şekil 9).

   
                   Şekil 9:Özellik yöneticisi                                 Şekil 10: 60° eğik düzlem 

        İlk Referans bölümündeki İlk Referans  boşluğuna tıklanır ve Düzlem 1 seçilir.
           ® Açı   kısmına 60° değeri girilir
         İkinci Referans bölümündeki İkinci Referans  boşluğuna tıklanır ve Çizgi seçilir.
        Tamam (OK)  düğmesine tıklanır ve Düzlem2 (Plane2)  isimli yeni düzlem oluşturulur (Şekil  10).
    Not: Ekranı döndürüp uygun konuma getirmek için fare tekerine bastırılır ve her yöne hareket ettirilir.   
    Not: Düzlem1’ i gizlemek için üzerine sağ tıklanır ve Gizle (Hide)  komutu seçilir.
    4. 60° eğik silindirin çizimi için aşağıdaki işlem sırası uygulanır:
         Düzlem 2 seçilir ve Buna Dik (Normal To)   düğmesine tıklanarak tam karşımıza alınır. Daire (Circle) komutuyla doğrunun orta noktası merkez seçilerek  50 mm çapında bir daire çizilir (Şekil  11).

  
          Şekil  11: Daire                            Şekil 12:İzometrik görünüm

        Ekran İzometrik  düğmesine tıklanarak izometrik  görünüme getirilir (Şekil  12).  
        Ekstrüzyon İle Katı Oluşturma (Extrude Boss/Base)  komutuyla daire 70 mm kalınlaştırılır ve eğik silindir oluşturulur (Şekil  13). Düzlem 2 ve doğru seçilir. Fare sağ tuş yapılır. Görüntülenen komut listesinden Gizle (Hide)  seçilerek düzlem ve doğru gizlenir. Bu tip elemanlar silinmezler gizlenirler.    

      
                  Şekil  13:Eğik silindir                   Şekil  14:Özellik yöneticisi

    4. EĞİK DİRSEĞİN İÇİNİN BOŞALTILMASI
    Eğik dirseğin içinin boşaltılması için aşağıdaki işlem sırası uygulanır:
    1. Unsurlar (Features) araç çubuğu üzerindeki Kabuk (Shell)  düğmesine tıklanarak komut çalıştırılır.
    2. İç Boşaltma1 (Shell1) isimli özellik yöneticisi görüntülenir (Şekil  14).
        Kalınlık (Thickness)   kısmına 5 mm değeri girilir
        3 adet dairesel taban seçilir ve bir ön izleme oluşur (Şekil 15).
        Tamam (OK) düğmesine tıklanarak işlem sonuçlandırılır (Şekil 16).

 
              Şekil  15:Ön izleme                            Şekil  16:Bitmiş parça

 

SPONSORLAR