V-KAYIŞ KASNAĞI
    "V–KAYIŞ KASNAĞI"

    1.TAVSİYE EDİLEN KOMUTLAR
    Şekil 1 de görünüşleri verilmiş “V – Kayış Kasnağı” nın katı model resmini çizebilmek için tavsiye edilen komutların bazılarının listesi aşağıya çıkarılmıştır:


                              Şekil 1:Katı modeli çizilecek “V – Kayış Kasnağı”

    ♦ Çizgi (Line), Extruzyon İle Kes (Extruded Cut), Ölçülendirme (Dimension), 
     Döndürerek Katı Oluşturma (Revolved Boss / Base), Radyus (Fillet)

    2.ÖN GÖRÜNÜŞÜN YARISININ ÇİZİLMESİ
    Ön görünüşün yarısını çizmek için aşağıdaki işlem sırası uygulanır:
    1. Yeni (New) komutuyla boş bir çizim sayfası açılır ve Farklı Kaydet (Save As) komutuyla Altı Köşe Başlı Cıvata isminde bilgisayarın sabit diskine (HD) kaydedilir.
     2. Çizim düzlemi için Unsur Tasarım Ağacı’ ından Ön Düzlem (Front Plane)’ i seçelim ve Buna Dik (Normal To)  düğmesine tıklayalım.  Ön görünüşü, eksenin üst kısmını bir dikdörtgen şeklinde çizelim ve ölçülendirelim (Şekil 2).

  
    Şekil 2:Dikdörtgen        Şekil 3:Kanal alt çizgisi                 Şekil 4:Kanal üst köşeleri

    3.V – Kanal’ ın alt sınır çizgisini Çizgi (Line) komutuyla çizip 17 mm olarak ölçülendirelim (Şekil 3). Kanalların üst köşelerinden geçecek geçici çizgiler çizilir ve ölçülendirilir (Şekil 4).
    4. V – Kanal’ ın eğik kenarları  Çizgi komutuyla çizilir ve Şekil 5’ de görüldüğü gibi ölçülendirilir.
    5. Geçici çizgiler silinir ve Objeleri Buda (Trim Entities)  komutuyla fazlalıklar budanır (Şekil 6). Daha sonraki işlemlerde mevcut şeklin korunması için  ölçülendirmeler  aynen bırakılır veya yeniden ölçülendirilir. Bu ölçülendirmeler geçicidir ve katı model oluşturulurken otomatik olarak görünmez hale gelirler. 

 
            Şekil 5:Kanalın eğik kenarları                            Şekil 6:V- Kanalları

    6. Delik boşluğu çizgisi Çizgi (Line) komutuyla çizilir ve Şekil 7’ de görüldüğü gibi ölçülendirilir.
    7. Objeleri Buda (Trim Entities)  komutuyla fazlalıklar budanır. Kasnak eksenini oluşturmak için merkezden geçen çizgi seçilir. Ekranın sol tarafında görüntülenen özellik yöneticisi üzerinde bulunan Seçenekler (Options) bölümündeki  Yardımcı Olarak (For Construction) onay kutusu işaretlenir ve düz çizgi eksen çizgisine dönüştürülür (Şekil 8). 

  
         Şekil 7:Delik boşluk çizgisi                       Şekil 8:Delik boşluğu

    8.Yan taraflardaki boşlukları oluşturmak için Line  komutuyla taslak şekil çizilir ve ölçülendirilir (Şekil 9).
    9. Köşelerdeki R6 yuvarlatmaları  Radyus Çiz (Sketch Fillet)   komutuyla oluşturulur (Şekil 10).

 
            Şekil 9:Boşluk çizgileri                            Şekil 10: R6 yayları

    10. 43 mm genişliğindeki göbek genişliğini ayarlamak için Çizgi komutuyla iç kısma taslak doğrular çizilir ve ölçülendirilir (Şekil 11).
    11. Ön görünüşün sınırları kalacak şekilde fazlalıklar Objeleri Buda (Trim Entities)  komutuyla budanırlar. Ölçülendirmeleri silmeye gerek yoktur (Şekil 12).

   
           Şekil11:Göbek çizgileri           Şekil 12:Ön görünüşün sınırları

    3.DÖNDÜREREK KATI MODEL OLUŞTURMA
    Döndürerek katı model oluşturmak için aşağıdaki işlem sırası uygulanır:
    1. Döndürerek katı model oluşturmak için Unsurlar (Features) araç çubuğu üzerindeki Döndürerek Katı Oluşturma (Revolved Boss / Base)  komut düğmesine tıklanarak komut çalıştırılır. Döndür (Revolve) isimli özellik yönetici görüntülenir ve default olarak açı 360 derece alınarak katı model oluşturulur (Şekil 13).
    2. Eğer açı kısmına  270 derece yazılırsa iki boyutlu çizim 3/4 oranında döndürülerek katı model oluşturulur (Şekil 14). İşlemi bitirmek için Tamamdüğmesine tıklanır. 
    Not: Katı modeller oluşturulduktan sonra profil çizgileri ve ölçülendirmeler görülebilir. Ölçülendirmeleri ve çizgileri gizlemek için üzerlerine sağ tıklanır. Görüntülenen komut listesinden Gizle (Hide) komutu seçilir.

  
        Şekil 13:360º kasnak                  Şekil 14:270º kasnak

    4.KAMA KANALININ OLUŞTURULMASI
    Kama kanalını oluşturmak için aşağıdaki işlem sırası uygulanır:
    1.Kasnağın sağ göbek yüzeyi seçilir ve Buna Dik (Normal To)  düğmesine tıklanarak ekrana paralel hale getirilir (Şekil 15).
    2. Şekil 16 da görüldüğü gibi kama kanalı için bir dikdörtgen çizilir ve ölçülendirilir.

  
            Şekil 15:Normal görünüm                            Şekil 16:Dikdörtgen

    3. Extrüzyon İle Kes (Extruded Cut)  komutuyla dikdörtgen 70 mm kalınlaştırılır ve çıkarılır. Gerekiyorsa kama kanalının dikdörtgen profili  gizlenir ve ölçülendirmeler silinirler (Şekil 17). Şekil 18’ de dörtte biri kesilmiş kasnak görülmektedir.

 
                         Şekil 17:Kasnak                               Şekil 18: Kesilmiş kasnak

 

SPONSORLAR