/
/
/
ÇEVİRME KOLU (Matkap İçin)
ÇEVİRME KOLU (Matkap İçin)
    "ÇEVİRME KOLU"

    1.ORTADAKİ EĞRİ KISMIN ÇİZİLMESİ
    Şekil  1 de Ön ve Üst görünüşleri verilmiş “ÇEVİRME KOLU” nun ortadaki kısmının çizimi için aşağıdaki işlem sırası uygulanır: 


                     Şekil 1: Katı model resmi çizilecek “Çevirme Kolu”

    1. Yeni (New) komutuyla yeni bir parça çizim sayfası açılır ve Farklı Kaydet (Save As) komutuyla “ÇEVİRME KOLU” isminde sabit diske kaydedilir.
     2. Ortadaki eğri kısmın oluşturulması için Loft İle Katı Oluşturma (Lofted Boss/Base)   komutu kullanılacak ve önce Yol (Path) çizilecektir.
     3. Çizim düzlemi olarak Ön Düzlem (Front Plane) seçilir ve Buna Dik (Normal To)  düğmesine tıklanarak tam karşımıza alınır. Kıvrım yerlerindeki yayların merkezleri aynı hizada olduğundan Merkez Çizgisi (Centerline) komutuyla eksenler çizilir ve ölçülendirilir (Şekil 2).

 
                   Şekil 2:Eksenler                                       Şekil 3:Daireler

    4. Daire (Circle) komutuyla sol taraftaki R29 ve  sağ taraftaki R20 yayları tam daire olarak çizilir ve ölçülendirilir (Şekil 3). Bu tip çizimlerde yaylar tam daire olarak çizilirler.
    5. R29 mm yarıçapındaki daireyle R20 mm yarıçapındaki daire Şekil 4 de görüldüğü gibi  Line (Çizgi) komutuyla teğet çizgiyle birleştirilir. Teğet çizgi çizimi yaparken Teğet (Tangent)  nokta yakalama modu kullanılmalıdır.
    6. Daireler Objeleri Buda (Trim Entities)  komutuyla Şekil 5 de görüldüğü gibi budanır.

  
                 Şekil 4:Teğet doğru                                   Şekil 5:Budama sonucu

    7. Line (Çizgi) komutuyla sol taraftaki yayın ucuna 30 mm uzunluğunda, sağ taraftaki yayın ucuna 25 mm uzunluğunda doğrular çizilerek yol tamamlanır (Şekil 6). Eksenler silinir ve Yeniden Oluştur (Rebuild) düğmesine tıklanarak yol bağımsız konuma getirilir.

 
                     Şekil 6:Yol (Path)                      Şekil 7:”Düzlem" özellik yöneticisi

    8.Kesitlerin profillerini çizebilmek için yolun her iki ucuna dik birer çizim düzlemi yerleştirilir. Düzlem yerleştirmek için aşağıdaki sıra takip edilir:
       ♦ Ekran İzometrik
 düğmesine tıklanarak izometrik görünüme getirilir. Düzlem (Plane) komutu çalıştırılır ve aynı isimli özellik yöneticisi görüntülenir (Şekil 7). 
        İlk Referans (First Reference) kısmındaki boşluğa tıklanır ve yolun sol tarafındaki ucuna yakın yer seçilir.
       
 İkinci Referans (Second Reference) kısmındaki boşluğa tıklanır ve yolun sol tarafındaki uç noktası seçilir ve yola dik düzlem yerleştirilir (Şekil 8).
         Aynı yol takip edilerek yolun sağ tarafındaki uç noktasına da dik çizim düzlemi yerleştirilir (Şekil 9).

 
               Şekil 8: Çizim düzlemi                                   Şekil  9:Çizim düzlemleri

    9. Sol taraftaki kesit profilini çizmek için Düzlem1 (Plane1) seçilir ve Buna dik (Normal to)  komutuyla düzlem karşımıza getirilir.
    10. Line
(Çizgi) komutuyla 30x9 mm boyutundaki kesit yolun iki tarafına ortalanarak üst tarafına çizilir (Şekil 10). Yeniden Oluştur (Rebuild)düğmesine tıklanarak kesit bağımsız duruma getirilir.

  
           Şekil 10: 30x9 ölçüsündeki kesit                Şekil 11: 24x5 ölçüsündeki kesit

    11. Sağ taraftaki 24x5 mm boyutundaki kesit profilini çizmek için Düzlem2 (Plane2) seçilir ve Buna dik (Normal to)   komutuyla düzlem karşımıza getirilir.
     12. Line (Çizgi) komutuyla 24x5 mm boyutundaki kesit ortalanarak yolun üst tarafına çizilir (Şekil 11).  Yeniden Oluştur (Rebuild)düğmesine tıklanır.
     13. Kesitler arasını doldurarak katı model oluşturmak için Unsurlar (Features) araç çubuğu üzerindeki Loft İle Katı Oluşturma (Lofted Boss/Base) komut düğmesine tıklanır. Loft isimli özellik yöneticisi görüntülenir ve aşağıdaki düzenlemeler yapılır (Şekil 12).

  
     Şekil 12:”Loft” özellik yöneticisi                Şekil 13:Orta kısmın katı modeli

        Kesitler ardı ardına kısa kenarlarından ve aynı yönden seçilir. İsimleri özellik yöneticisinin Profiller bölümündeki boşlukta görüntülenir.
        Merkez Çizgisi Parametreleri bölümündeki boşluğa tıklanır ve yol seçilir. Bir ön izleme meydana gelir.
        Ön izleme uygun bulunursa Tamam  düğmesine tıklanarak orta kısmın katı modeli oluşturulur. Düzlemleri gizlemek için üzerine sağ yapılır ve Gizle (Hide)  komut düğmesine tıklanır (Şekil 13).

    2. KARE DELİKLİ SİLİNDİRİK KISMIN OLUŞTURULMASI
    Sol taraftaki kare delikli kısmın oluşturulması için aşağıdaki işlem sırası uygulanır:
    1. Sol taraftaki silindirik kısmı çizmek için yayların merkezleriyle aynı hizada olan Üst Düzlem (Top Plane) çizim düzlemi seçilir. Buna dik (Normal to) komutuyla yüzey tam karşımıza  getirilir.
    2. Sol taraftaki kenarın ortasına Ø40 mm çapında bir daire çizilir (Şekil 14). İzometrik (Isometric)  ekran ortamına geçilir.

  
           Şekil 14:Daire                       Şekil 15: Silindir          Şekil 16:Daire ve kare

    3. Ekstrüzyon İle Katı Oluşturma (Extruded Boss / Base) komutuna tıklanır. Daireye 34 mm yükseklik verilerek  parçanın sol tarafındaki silindir oluşturulur (Şekil 15).
    4.Kare kesitli deliği oluşturmak için aşağıdaki yol takip edilir:
      
 Silindirin üst yüzeyi seçilir. Daire (Circle) komutuyla Ø20 mm çapında bir daire çizilir. 
      
 Çizgi (Line) komutuyla dairenin çeyrek noktalarından yakalanarak bir kare çizilir (Şekil 16). Hemen ardından daire silinir.
      
 Kare, Ekstrüzyon İle Kes (Extruded Cut)  komutuyla boydan boya kesilerek delik haline dönüştürülür (Şekil 17).

 
       Şekil 17:Kare delik                 Şekil 18:Oluşturulmuş düzlem

    3.DAİRE DELİKLİ SİLİNDİRİK KISMIN OLUŞTURULMASI
 
   Sağ taraftaki daire delikli silindirin oluşturulması için aşağıdaki işlem sırası uygulanır:
    1. Sağ taraftaki silindirik kısmı oluşturmak için yayların merkezleriyle aynı hizada olan Üst Düzlem (Top Plane) çizim düzlemi seçilir.
    2. Düzlem (Plane) komutuyla Üst Düzlem (Top Plane)’ e paralel ve 15 mm  yukarıda bir düzlem oluşturulur. Düzlem oluşturmak için aşağıdaki sıra takip edilir. 
     
  Düzlem (Plane) özellik yöneticisindeki İlk Referans (First Reference) kısmındaki boşluğa tıklanır ve Üst Düzlem seçilir. 
     
 Öteleme Uzaklığı (Offset Distance)  kısmına 15 mm değeri girilir.
     
 Tamam  düğmesine tıklanarak düzlem yerleştirilir (Şekil 18).
    3. Oluşturulmuş yeni düzlem seçilir ve Buna dik (Normal to)  komutuyla düzlem tam karşımıza  alınır.
    4. Sağ taraftaki kenarın ortasına Ø24 mm çapında bir daire çizilir (Şekil 19).  İzometrik (Isometric)  düğmesine tıklanarak ekran izometrik duruma getirilir. Düzlem gizlenir.
    5. Ekstrüzyon İle Katı Oluşturma (Extruded Boss / Base)  komutuna tıklanır. Daireye 20 mm kalınlık verilerek  parçanın sağ tarafındaki silindir oluşturulur (Şekil  20).
    6. Silindirin üst yüzeyi seçilir ve Ø12 mm olan bir daire çizilir. Daire Ekstrüzyon İle Kes (Extruded Cut)  komutuyla boydan boya delik haline dönüştürülür (Şekil 21).

  
         Şekil 19:Daire                     Şekil 20:Silindir                 Şekil 21:Delik

    4.KENARLARIN YUVARLATILMASI
    Kenarların yuvarlatılması için aşağıdaki işlem sırası uygulanır:
    1. Kenarların yuvarlatılması için Radyus (Fillet) komutu kullanılır.
    2. Radyus komutu çalıştırılır. Şekil 1 dikkate alınarak önce R20 yuvarlatmaları, daha sonra R2 yuvarlatmaları yapılır. Büyük yarıçaplı yuvarlatmalar önce yapılmalıdır.
    3. Orta kısmın keskin kenarları R0.5 mm yayla yuvarlatılırsa parçamız daha estetik görünür. Makinacılıkta işlenmeyen yüzeylerin kenarlarında otomatikman yuvarlatma vardır ve çizimde belirtilmelidir. Şekil 22’ de parçanın bitmiş durumu görülmektedir.


                                     Şekil 22:”Çevirme Kolu” katı modeli

 

SPONSORLAR