ŞİŞE-2
     "ŞİŞE-2"

    7.ŞİŞE AĞZINA VİDA ÇİZİMİ
    Şişe ağzına vida oluşturmak için aşağıdaki işlem sırası uygulanır:
    1. Vida helisini oluşturmak için modelin en üst yüzeyinden 25 mm aşağıda bir düzlem oluşturulur.  Burada en üst yüzey ilk referans olarak alınır (Şekil 16). 
    2. Çizim düzlemi seçilir. Buna Dik  komutuyla tam karşımıza alınır ve üzerine çapı 30 mm olan bir daire çizilir. Yeniden Oluştur  komut düğmesine tıklanır (Şekil 17). Çizim düzlemi daha önce anlatıldığı gibi gizlenir.

   
                 Şekil 16:Çizim düzlemi                                                 Şekil 17:Daire           

    3.Vida helisini oluşturmak için Eğriler (Curves) araç çubuğu üzerindeki Helis yada Spiral (Helix and Spirals) düğmesine tıklanır ve aynı isimli özellik yöneticisi görüntülenir (Şekil 18).

 
                        Şekil 18:Özellik yöneticisi                           Şekil 19:Helis eğrisi

    4. Özellik yöneticisinde aşağıdaki düzenlemeler yapılır:
       ♦Tanımlayan
(Defined By) bölümünden Açı ve Dönme (Pitch and Revolution)  seçilir.
       
♦ Parametreler (Parameters) bölümünden  Sabit Açı (Constant Pitch)  seçilir.
          Devirler
(Revolutions)  kısmına 10 değeri girilir. Devir sayısını, rahat çalışmak için bir miktar fazla aldık
          
> Açı (Pitch) kısmına 3.5 mm adım değeri girilir (Vida çizelgesinden alınmıştır).
          
> Saat Yönüne (Clockwise) seçeneğiyle sağ helis vida elde edilir. Aksi belirtilmedikçe vidalar her zaman sağ helistir.
       
Tamam  düğmesine tıklanarak helis tamamlanır ve çizim düzlemi gizlenir (Şekil 19).
    5. Vida profili çizmek için helisin üst ucuna Düzlem (Plane) komutuyla düzlem yerleştirilir (Şekil 20).

  
   Şekil 20:Çizim düzlemi               Şekil 21:Çizim düzlemi        Şekil 22:Vida profili

    6. Buna Dik (Normal To)  düğmesine tıklanarak oluşturulan çizim düzlemi ekrana paralel olarak yerleşir (Şekil 21).
    7. Helis adımı  dikkate alınarak 60 derece açılı 3,5 mm genişliğinde diş profili helisin ucuna ortalanarak çizilir ve Yeniden Oluştur (Rebuild)düğmesine tıklanır (Şekil 22).
    8. Kıvrımlı Kes (Swept Cut)  komutu uygulanır. Önce vida profili daha sonra helis seçilir.  Tamam (OK)  düğmesine tıklanarak  vida  oluşturulur (Şekil 23).  Şekil 24’ de şişenin bitmiş durumu görülmektedir.

 
             Şekil 23:Şişe ağzı vidası                         Şekil 24:Şişe

    8. ŞİŞE AĞZINA "KAPAK" ÇİZİMİ
    Şişe ağzına kapak çizmek için aşağıdaki işlem sırası uygulanır:
    1. Kapağın vidasız durumunu çizmek için Döndürerek Katı Oluşturma  komutu kullanılacaktır. Vida sonradan oluşturulacaktır.
    2. Kapağın kesitinin yarısı 2d çizim komutlarıyla Ön Düzlem (Front Plane) çizim düzlemine çizilir ve ölçülendirilir (Şekil 25). Burada 13 sayısı M30 vidanın diş dibi çapının yarısıdır. Bu sayı vida çizelgesinden alınmıştır. 24 sayısı şişe ağzındaki vida uzunluğundan 1 mm kısadır. Bu da kapağın şişenin ağzına tam oturması içindir. Diğer kısımlar isteğe göre düzenlenebilir.

  
     Şekil 25:Yarım kesit                              Şekil 26:Kapağın dıştan ve kesit görünüşü

    3.Kesit Döndürerek Katı Oluşturma komutuyla en sağdaki dik kenar etrafında döndürülür ve kapağın silindirik şekli oluşturulur (Şekil 26).
    4. Vida helisini oluşturmak için modelin en üst yüzeyinden 8 mm aşağıda bir düzlem oluşturulur.  Burada en üst yüzey ilk referans olarak seçilir (Şekil 27). 

 
             Şekil 27:Çizim Düzlemi                           Şekil 28:Daire

    5.Çizim düzlemi seçilir. Buna Dik  komutuyla tam karşımıza alınır ve üzerine çapı 26 mm olan bir daire çizilir. Yeniden Oluştur  komut düğmesine tıklanır (Şekil 28). Çizim düzlemi daha önce anlatıldığı gibi gizlenir.
    6. Vida helisini oluşturmak için Eğriler (Curves) araç çubuğu üzerindeki Helis yada Spiral (Helix and Spirals) düğmesine tıklanır ve aynı isimli özellik yöneticisi görüntülenir (Şekil 29).


                                        Şekil 29:”Helis/Spiral” özellik yöneticisi

    7. Özellik yöneticisinde aşağıdaki düzenlemeler yapılır:
       ♦Tanımlayan
(Defined By) bölümünden Açı ve Dönme (Pitch and Revolution)  seçilir.
      
♦ Parametreler (Parameters) bölümünden  Sabit Açı (Constant Pitch)  seçilir.
          >Devirler
(Revolutions)  kısmına 9 değeri girilir. Devir sayısını, rahat çalışmak için bir miktar fazla aldık
          
> Açı (Pitch) kısmına 3.5 mm adım değeri girilir (Vida çizelgesinden alınmıştır).
          
> Saat Yönüne (Clockwise) seçeneğiyle sağ helis vida elde edilir.
       
♦ Tamam  düğmesine tıklanarak helis tamamlanır ve çizim düzlemi gizlenir (Şekil 30).

  
            Şekil 30:Vida için helis                   Şekil 31:Çizim düzlemi

    8. Vida profili çizmek için helisin üst ucuna Düzlem (Plane) komutuyla düzlem yerleştirilir.
    9. Buna Dik (Normal To)  düğmesine tıklanarak oluşturulan çizim düzlemi ekrana paralel olarak yerleşir (Şekil 31).
    10. Helis adımı  dikkate alınarak 60 derece açılı 3,5 mm genişliğinde diş profili helisin ucuna ortalanarak çizilir ve Yeniden Oluştur (Rebuild)  düğmesine tıklanır (Şekil 32). Çizim düzlemi Gizle (Hide) komutuyla gizlenir.
     11. Kıvrımlı Kes (Swept Cut) 
 komutu uygulanır. Önce vida profili daha sonra yol olarak helis seçilir.  Tamam  düğmesine tıklanarak  vida  oluşturulur. Şekil 33’ de kapağın geçici kesit alınmış görünüşü görülmektedir. Helis, Gizle (Hide) komutuyla gizlenir. Şekil 34’ de kapak ve şişe görülmektedir. 

  
         Şekil 32:Vida profili                Şekil 33:Kapak ve kesiti          Şekil 34:Şişe ve kapak

 

SPONSORLAR