/
/
/
KONİK BASINÇ YAYI
KONİK BASINÇ YAYI
     “KONİK BASINÇ YAYI” ÇİZİMİ

    Taban dairesinin ortalama çapı 70 mm, sarım adımı 12, tel çapı 6 mm, yüksekliği 120 mm ve koniklik açısı 10° olan konik basınç yayını çizmek için aşağıdaki işlem sırası takip edilir:
    1. Çizim düzlemi olarak  Üst Düzlem (Top Plane)  seçilir ve üzerine yarıçapı 35 mm olan bir daire çizilir ve ekran izometrik konuma getirilir (Şekil 1)

  
              Şekil 1:Daire                               Şekil 2:”Helis/Spiral özellik yöneticisi

    2.Yay helisini çizmek için Eğriler (Curves) araç çubuğu üzerindeki Helis ve Spiral (Helix and Spiral) düğmesine tıklanarak komut çalıştırılır. Helis /Spiral (Helix / Spiral) isimli özellik yöneticisi görüntülenir (Şekil 2). Özellik yöneticisinde aşağıdaki düzenlemeler yapılır:
       ♦ Tanımlayan kısmından Yükseklik ve Açı seçilir. Buradaki Açı kelimesi helis adımı yerine kullanılmaktadır.
       
♦ Parametreler bölümünde:
          >Sabit açı seçeneği seçilir.
          
>Yükseklik kısmına 140 mm değerini yazalım. Bizim istediğimiz 120 mm’ dir. Yay oluşturulduktan sonra fazla ölçüler kesilecek.
          
> Açı (Adım) kısmına 10 mm değerini girelim.
        
♦ Özellik yöneticisinin Sivrilik Helisi (Taper Helix) bölümünde:  
          
> Sivrilik Helisi  onay kutusu işaretlenir. 
          
> Sivrilik Açısı  kısmına 10° değeri yazılır.
        
 Tamam (OK)düğmesine tıklandığında konik helis meydana gelir (Şekil 3). 
     3. Yayın kesitini oluşturmak için “Silindirik Basınç Yayı” çiziminde anlatıldığı gibi helis uçlarından birine dik bir düzlem yerleştirilir (Şekil 4).

      
             Şekil 3:Konik helis                             Şekil 4:Düzlem

    4. Helisin ucuna yarı çapı 3 mm olan bir daire çizilir ve Yenide Oluştur düğmesine tıklanır (Şekil 5).

  
           Şekil 5:Daire  ve helis                     Şekil 6:Özellik yöneticisi    

    5. Süpürerek Katı Oluşturma (Sweept Boss/Base) komutu çalıştırılır. Özellik yöneticisi görüntülenir (Şekil 6). Önce daire seçilir. Sonra konik helis seçilir ve Tamamdüğmesine tıklanarak uçları işlem görmemiş konik basınç yayı oluşturulur (Şekil 7).
    6. Yayın alt ve üst tabanlarını düz hale getirip yüksekliğini 120 mm ölçüsüne getirmek için aşağıdaki işlem sırası uygulanır:
        Yayın tabanına dik bir çizim düzlemi seçilir. Burada Ön Düzlem (Front Plane) seçildi ve Buna Dik  düğmesine tıklandı (Şekil 8).

      
     Şekil 7:Konik yay        Şekil 8:Çizim düzlemi             Şekil 9:Dikdörtgenler

       ♦ Köşe Noktası İle Dikdörtgen  komutuyla Şekil 9’ da gösterildiği gibi yayın uçlarına yakın yerlerden geçecek şekilde dikdörtgenler çizilir ve ölçülendirilir. Uzunluk ve genişlik ölçüleri önemli değildir. 
        Ekran, İzometrik  düğmesine tıklanarak izometrik konuma getirilir.
        Extrüzyon İle Kes  komutu çalıştırılır.
        Kes-Ekstrüzyon isimli özellik yöneticisi görüntülenir.
        Yön 1 bölümündeki kısmına ve Yön 2 bölümündeki  kısmına 50 değeri girilir. Bu değer yaklaşık alınmıştır. Bir ön izleme görüntülenir (Şekil 10).
        Tamamdüğmesine tıklanarak işlem bitirilir (Şekil 11). İşlem bittikten sonra profil dairesi ve helis görünüyorsa önce seçilirler. Sağ tuş yapılır ve Gizle  komut düğmesine tıklanarak objeler gizlenirler. Kesinlikle silinmezler.

  
       Şekil 10:Ön izleme             Şekil 11:Düzleştirilmiş yay

    Not: Aynı metot kullanılarak Spiral Yay ve Değişken Adımlı Yay oluşturulabilir (Şekil 12).


                 Şekil  12:Değişken Adımlı Yay ve Spiral Yay

 

 

SPONSORLAR