ÇEVİRME ANAHTARI
     "ÇEVİRME ANAHTARI"

    1.“GÖVDE” KISMIN ÇİZİLMESİ
    Şekil 1 de ön ve yan görünüşleri verilmiş “ÇEVİRME ANAHTARI” parçasının ortadaki gövde kısmının katı model resmini çizebilmek için aşağıdaki işlem sırası uygulanır:


                       Şekil 1:”Çevirme Anahtarı” nın görünüşleri

    1. Yeni bir çizim sayfası açılır ve “ÇEVİRME ANAHTARI” isminde sabit diske kaydedilir.
    2. Eksenler, Merkez Çizgisi (Centerline) komutuyla Ön Düzlem (Front Plane) üzerine çizilir ve ölçülendirilir (Şekil 2).

   
         Şekil 2:Eksenler                  Şekil 3:Daireler                    Şekil 4:Dogrular

    3. Daire (Circle)  komutuyla Ø10 mm çapındaki daire çizilir. R48 ve R 16 yayları da tam daire olarak çizilir. Diğer işlemler yapılırken ölçülerinin değişmemesi için daireler ölçülendirilir (Şekil 3).
    4. Dikey eksen Objeleri Ötele (Offset)  komutuyla 27 mm sağa ve sola ayrı ayrı ötelenirler (Şekil 4).  
    5. R16 mm yarıçapındaki daireye teğet, büyük daireyle doğruların kesim yerleri Line (Çizgi) komutuyla birleştirilir (Şekil 5).    
    6.
Dikey doğrular silinir. Daireler Objeleri Buda
(Trim Entities)  komutuyla budanır ve ortadaki gövde kısmın sınırı oluşturulur (Şekil 6).
    7. Ekstrüzyon İle Katı Oluşturma (Extruded Boss / Base)  komutuna tıklanır. Kapalı şekle 7 mm kalınlık verilerek  parçanın gövde kısmı oluşturulur (Şekil  7).

  
   Şekil 5:Teğet doğrular   Şekil 6:Gövdenin sınırı    Şekil 7:Gövde kısmı

    2.ÜST TARAFTAKİ ÇIKINTININ ÇİZİLMESİ
    Üst taraftaki çıkıntının çizilmesi için aşağıdaki sıra takip edilir:   
    1. Sol taraftaki yüzey seçilir ve Buna Dik (Normal To)  komutuyla yüzey tam karşımıza ve ekrana paralel hale getirilir.
    2. Şekil 8 de görüldüğü gibi Daire (Circle) komutuyla R48 ve R41 yayları tam daire olarak çizilir. Gövde kısmın üzerinde, Line (Çizgi) komutuyla iki daire arası birleştirilir.
    3. Dairelerin fazla kısımları Objeleri Buda (Trim Entities)  komutuyla budanarak çıkıntının kapalı sınırı oluşturulur (Şekil 9).
       ♦ Ekstrüzyon İle Katı Oluşturma (Extruded Boss / Base)  komutuna tıklanır. Kapalı şekle 8 mm kalınlık verilerek  parçanın sol üst tarafındaki çıkıntı oluşturulur (Şekil 10).

         
   Şekil 8:Daireler ve doğrular   Şekil 9:Çıkıntının sınırı           Şekil 10:Çıkıntı

    3.DAİRESEL ÇIKINTININ ÇİZİLMESİ
    Sağ taraftaki dairesel çıkıntının çizilmesi için aşağıdaki işlem sırası uygulanır:    
    1. Sağ taraftaki yüzey seçilir ve Buna Dik (Normal To)  komutuyla yüzey ekrana paralel ve tam karşımıza getirilir.
    2. Şekil 11 de görüldüğü gibi Daire komutuyla  Ø24 mm çapındaki daire çizilir.
    3. Ekstrüzyon İle Katı Oluşturma (Extruded Boss / Base)  komutuyla aireye  17 mm kalınlık verilerek  parçanın sağ tarafındaki dairesel çıkıntısı oluşturulur (Şekil 12).

    
      Şekil 11: Ø24 daire          Şekil 12:Dairesel çıkıntı         Şekil 13: Ø15 daire

    4. Ø15 mm çapındaki deliği oluşturmak için aynı çaplı daire çizilir (Şekil 13). 
    5. Ekstrüzyon İle Kes (Extruded Cut)  komutuyla boydan boya delik oluşturulur (Şekil 14).
    6. 8,4 mm genişliğindeki kanalı oluşturmak için sağ taraftaki çıkıntının en dış yüzeyi seçilir ve Buna Dik (Normal To)  komutuyla yüzey tam karşımıza getirilir. Üzerine bir dikdörtgen çizilir. Merkeze göre ortalanarak ölçülendirilir (Şekil 15).
    7. Ekstrüzyon İle Kes (Extruded Cut)   komutuyla 4,2 mm derinliğinde kesilerek kanal oluşturulur ve parça tamamlanır (Şekil  16).

     
        Şekil 14:Delik                 Şekil 15:Dikdörtgen         Şekil 16:Bitmiş parça

 

SPONSORLAR