SALMASTRA KUTUSU
    "SALMASTRA KUTUSU"

    1.SOL TARAFTAKİ OVAL FLANŞ KISMIN ÇİZİLMESİ
    Şekil  1 de Ön ve Yan görünüşleri verilmiş “Salmastra Kutusu” nun sol tarafındaki oval kısmın katı model resmini çizebilmek için aşağıdaki işlem sırası kullanılır:


                                   Şekil 1:Katı model resmi çizilecek “Salmastra Kutusu”

    1.Yeni (New) komutuyla boş bir parça çizim sayfası açılır ve Farklı Kaydet (Save As) komutuyla “SALMASTRA KUTUSU” isminde sabit diske kaydedilir.
    2. Dairesel kısımlar yan görünüşte olduğundan çizime yan görünüşten başlanacaktır.  Yatay ve dikey eksenler Sağ Düzlem (Right Plane) üzerine orjine gelecek şekilde çizilir ve ölçülendirilir (Şekil 2).

 
             Şekil 2:Eksenler                             Şekil 3:Daireler             

    3. R18 ve Ø90 yayları tam daire olarak, Ø14 çapındaki daire eksenler üzerindeki yerlerine Daire (Circle) komutuyla çizilirler (Şekil 3). Diğer işlemler yapılırken ölçü ve yer değişikliği olmaması için daireler ölçülendirilir.
    4. R18 ve Ø90 daireleri Çizgi (Line) komutuyla teğet doğrularla  birleştirilirler (Şekil  4).

  
             Şekil 4:Teğet doğrular                          Şekil 5:Budama işlemi

    5. Objeleri Buda (Trim)  komutuyla oval flanşın dış sınırları kalacak şekilde fazlalıklar budanır (Şekil  5).
    6. Ekstrüzyon İle Katı Oluşturma (Extrude Boss / Base)  komutuyla oval flanşın dış sınırları ve küçük delikler 15 mm derinlik verilerek model haline getirilirler (Şekil 6).

   
           Şekil 6:Oval flanş                     Şekil 7: Ø75 Daire

     2. DİĞER KISIMLARIN ÇİZİLMESİ
     Diğer kısımların çizilmesi için aşağıdaki sıra takip edilir:
     1. Flanşın sağ tarafındaki  Ø75 x 52 ölçüsündeki silindiri oluşturmak için  flanşın sağ tarafı seçilir ve  Buna Dik (Normal To)  düğmesine tıklanarak tam karşımıza getirilir.
     2. Daire (Circle) komutuyla Ø75 ölçüsündeki daire merkeze  çizilir (Şekil 7).  
     3. Ekstrüzyon İle Katı Oluşturma (Extrude Boss / Base)  komutuyla daireye 52 mm yükseklik verilerek silindir oluşturulur (Şekil 8).

   
                   Şekil 8:Silindir                          Şekil 9: Ø160 daire

    4. Ø160 x 15 ölçüsündeki dairesel flanşı oluşturmak için silindirin sağ tarafı seçilir ve Buna Dik (Normal To)   düğmesine tıklanarak tam karşımıza getirilir.  
    5. Daire (Circle) komutuyla  Ø160 ölçüsündeki daire merkeze gelecek şekilde çizilir (Şekil 9). Ekstrüzyon İle Katı Oluşturma (Extrude Boss / Base)  komutuyla daireye 15 mm kalınlık verilerek  silindir oluşturulur (Şekil 10).

 
          Şekil  10:Dairesel flanş                      Şekil  11:Eksenler  

    6. En sağdaki yüzey seçilir ve Buna Dik (Normal To)  düğmesine tıklanarak tam karşımıza getirilir.  Çevredeki Ø15 ölçüsündeki 4 adet daireyi çizmek için önce düz ve dairesel eksenler çizilir ve yerlerinin sabitlenmesi için ölçülendirilirler (Şekil 11).
    7. Daire komutuyla ölçüsü Ø15 olan dört adet daire, 45 derece açılı eksenin dairesel eksenle kesiştiği noktalara çizilir (Şekil 12). Ekstrüzyon İle Kes (Extruded Cut)   komutuyla delikler oluşturulur (Şekil 13).

  
             Şekil 12:Daireler                                       Şekil 13:Delikler

    8.Sağ taraftaki silindirik çıkıntıları oluşturmak için:
      ♦ Ø85x9 ölçüsündeki silindiri oluşturmak için en sağdaki yüzey seçilir ve Buna Dik (Normal To)  düğmesine tıklanarak tam karşımıza alınır.  Daire (Circle) komutuyla Ø85 ölçüsündeki daire merkeze gelecek şekilde çizilir.
      ♦ Ekstrüzyon İle Katı Oluşturma (Extrude Boss / Base)  komutuyla daireye 9 mm yükseklik verilerek  silindir şeklindeki kademe oluşturulur (Şekil 14).
      ♦ Parçanın en sağındaki  Ø80x12 ölçüsündeki silindiri oluşturmak için en sağdaki yüzey seçilir ve Buna Dik (Normal To)  düğmesine tıklanarak tam karşımıza getirilir.
      ♦ Daire (Circle)  komutuyla Ø 80  ölçüsündeki  daire  merkeze  gelecek şekilde çizilir. Ekstrüzyon İle Katı Oluşturma (Extrude Boss / Base)  komutuyla daireye 12 mm yükseklik verilerek  silindir şeklindeki çıkıntı oluşturulur (Şekil 15).

 
        Şekil 14: Ø85 Silindir                    Şekil 15: Ø80 Silindir          

    3. ORTADAKİ KADEMELİ DELİĞİN OLUŞTURULMASI
    Kademeli deliğin oluşturulması için işlem sırası:
     1. Önce Ø40 çapındaki deliği oluşturalım. Bunun için parçanın oval flanş tarafındaki en dış yüzey seçilir.  Buna Dik (Normal To)  düğmesine tıklanarak tam karşımıza alınır.
     2. Daire (Circle) komutuyla Ø 40 ölçüsündeki daire merkeze gelecek şekilde çizilir.
     3. Ekstrüzyon İle Kes (Extruded Cut)  komutuyla boydan boya Ø40 ölçüsündeki delik boydan boya oluşturulur (Şekil 16).
     4. Oval flanşın yüzeyine yine Daire (Circle) komutuyla  Ø50 ölçüsündeki daire merkeze gelecek şekilde çizilir. Ekstrüzyon İle Kes (Extruded Cut)  komutuyla 48 mm derinliğinde kesilir. Şekil 17’  de kademeli delik ve parçanın bitmiş durumu görülmektedir.

                                                              
               Şekil  16: Ø40 delik                  Şekil 17:Kademeli delik ve parça

 

SPONSORLAR