/
/
/
AÇILARLA İLGİLİ ÇİZİMLER
AÇILARLA İLGİLİ ÇİZİMLER
  1.BİR AÇININ AÇI ORTAYINI BULMAK
  Bir açının açı ortayını bulmak için aşağıdaki işlem sırası uygulanır:
  1. Açı kolları çizilir ve köşesi harflendirilir. Pergel bir miktar açılır. A noktası merkez alınarak R yarıçapında B ve C yayları çizilir (Şekil 1).
  2. Yine pergel bir miktar açılır. ve C noktaları merkez alınarak R1 yarıçapında  birbirini kesen yaylar çizilir. Kesim yeri  D ile harflendirilir. A ve D noktaları birleştirilerek açıortay doğrusu çizilmiş olur (Şekil 2).

 
             Şekil 1:Açı ve yaylar                            Şekil 2:Açıortay çizimi

  2. DİK AÇIYI 3 EŞİT PARÇAYA BÖLMEK
  Dik bir açıyı 3 eşit parçaya bölmek için aşağıdaki işlem sırası uygulanır:
  1.Kolları arasında 90° olan açı çizilir ve köşesi harflendirilir. Pergel bir miktar açılır. A noktası merkez alınarak R yarıçapında, açı kollarını B ve C noktalarında kesen bir yay çizilir (Şekil 3).
  2. Pergel açıklığı bozulmadan B ve C noktaları merkez alınarak önceki yayı kesen E ve D yayları çizilir. E ve D noktaları A köşesiyle doğrularla birleştirilir ve dik açı 3 eşit parçaya bölünmüş olur (Şekil 4).

  
       Şekil 3:R yayı                  Şekil 4:Açı bölmeleri

  3. PERGELLE 60˚AÇILI DOĞRU ÇİZMEK
  Bir doğruya, pergelle 60° açılı bir doğru çizmek için aşağıdaki işlem sırası uygulanır:
  1. A-B doğrusu çizilir. Pergel bir miktar açılır. A noktası merkez alınarak R yarıçapında bir yay çizilir ve doğru üzerinde C noktası bulunur (Şekil 5).
  2. Pergel açıklığı bozulmadan B noktası merkez alınarak önceki yayı kesen bir yay daha çizilir ve D noktası bulunur. A ve D noktaları birleştirilir ve 60° açılı doğru çizilmiş olur (Şekil 6).

  
         Şekil 5:Doğru ve yay                     Şekil 6: 60° lik doğru

  5. GÖNYELERLE ELDE EDİLEN AÇILAR
  Şekil 11’ de görüldüğü gibi gönyelerle standart değişik açılar elde edilmektedir. Bu açılar 15°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 120° ve 150°’ dir.


                            Şekil 11:Gönyelerle açıların elde edilmesi
  6. AÇI ÖLÇERLER
  Yukarıda açıkladığımız standart açıların dışında kalan açıları elde etmek için klasik açı ölçer aleti (Şekil 12) ile alınabilir. Açıları daha hassas elde etmek için dijital açı ölçer aleti kullanılır (Şekil 13).
  Not: Şekil 12 ve Şekil 13’ deki resimler internetten alınmıştır.

 
       Şekil 12:klasik açı ölçer aleti                        Şekil 13:Dijital açı ölçer aleti
  Şekil 14’ de açı ölçerle bir açının ölçülmesi görülmektedir. İki doğru arasındaki açı 155° ‘ dir.


           Şekil 14:Açı ölçerle açı ölçme

SPONSORLAR