/
/
/
OBJELERİ TEĞET YAYLA BİRLEŞTİRME-2
OBJELERİ TEĞET YAYLA BİRLEŞTİRME-2
  1. İKİ DOĞRUYU İKİ AYRI TEĞET YAYLA BİRLEŞTİRME
  Şekil 1’ de gösterilen iki doğruyu uçlarından iki ayrı yayla teğet birleştirmek için aşağıdaki işlem sırası uygulanır:
  1. Doğruların uçları A ve B noktalından bir doğruyla birleştirilir. Doğru üzerinde yayların uç uca geleceği U noktası istenilen yerde işaretlenir (Şekil 2).

 
   Şekil 1:Yayla birleştirilecek doğrular              Şekil 2:Doğru üzerinde bir U noktası

  2. AU ve BU doğru parçalarının orta dikmeleri çizilir. A ve B uç noktalarından dik doğrular çizilerek orta dikmeler kestirilir. Yaylar için C ve D merkez noktaları bulunur (Şekil 3).


                 Şekil 3:Orta dikmeler ve dik doğrular

  3. Pergel AC uzunluğu kadar açılır ve C merkezli AU yayı çizilir. Pergel tekrar  BD uzunluğu kadar açılır ve B merkezli BU yayı çizilir ve işlem tamamlanır (Şekil 4).


        Şekil 4:İki doğruyu iki ayrı yayla birleştirme çizimi

  2. BİR DOĞRU ve BİR DAİREYİ YARIÇAPI VERİLEN YAYLA BİRLEŞTİRME
  Şekil 5’ de gösterilen daire ve doğruyu yarıçapı R=35 mm olan bir yayla teğet birleştirmek için aşağıdaki işlem sırası takip edilir:
  1. AB doğrusuna 35 mm uzaklıkta paralel bir doğru çizilir. Pergel R1+R kadar açılır ve O merkezli bir yay çizilir ve paralel doğru kestirilerek C noktası bulunur (Şekil 6).

 
            Şekil 5:Daire ve doğru                         Şekil 6:Paralel ordu ve yay

  2. O noktasıyla C merkez noktası bir doğruyla birleştirilir. Doğrunun daireyi kestiği T noktası bulunur. T noktası teğet noktadır. C noktasından AB doğrusuna dik bir doğru çizilir ve D noktası bulunur (Şekil 7).
  3.Pergel CD arası kadar açılır. C merkezli TD teğet yayı çizilerek işlem tamamlanır (Şekil 8).

 
               Şekil 7:Doğrular                                    Şekil 8:Teğet yay çizimi

  3. İKİ DAİREYİ YARIÇAPI VERİLEN YAYLA İÇTEN TEĞET BİRLEŞTİRME
  Şekil 9’ da gösterilen dairelere yarıçapı R=35 mm olan bir yayla içten teğet birleştirmek için aşağıdaki işlem sırası takip edilir:
  1. Pergel R1+R kadar açılarak O merkezli bir yay çizilir. Yine pergel R2+R kadar açılır ve P merkezli bir yay daha çizilir. Önceki yay kestirilir ve A noktası bulunur (Şekil 10).

  
          Şekil 9:İç teğet çizilecek daireler                               Şekil 10:Yaylar

  2. Pergel R1+R kadar açılarak O merkezli bir yay çizilir. Yine pergel R2+R kadar açılır ve P merkezli bir yay daha çizilir. Önceki yay kestirilir ve A noktası bulunur (Şekil 10).
  3. A noktası O ve P merkez noktalarıyla doğruyla birleştirilir. T ve T1 teğet noktaları bulunur (Şekil 11).
  4. Pergel 35 mm açılır. A merkezli T-T1 teğet yayı çizilerek işlem tamamlanır (Şekil 12).

  
       Şekil 11:Doğrular ve teğet noktaları                       Şekil 12:İç teğet yay çizimi

  4. İKİ DAİREYİ YARIÇAPI VERİLEN YAYLA DIŞTAN TEĞET BİRLEŞTİRME
  Şekil 13’ de gösterilen dairelere yarıçapı R=100 mm olan bir yayla dıştan teğet birleştirmek için aşağıdaki işlem sırası takip edilir:
  1. Pergel R-R1 kadar açılarak O merkezli bir yay çizilir. Yine pergel R-R2 kadar açılır ve P merkezli bir yay daha çizilir. Önceki yay kestirilir ve A noktası bulunur (Şekil 14).

 
      Şekil 13:Dış teğet çizilecek daireler                                     Şekil 14:Yaylar

  2. A noktası O ve P merkez noktalarıyla doğruyla birleştirilir. Doğrular çembere kadar uzatılarak T ve T1 teğet noktaları bulunur (Şekil 15).
  3. Pergel A-T uzunluğu kadar açılır. A merkezli T-T1 teğet yayı çizilerek işlem tamamlanır (Şekil 16).

 
       Şekil 15:Teğet noktalarının bulunması                   Şekil 16:Dış teğet yay çizimi
  5. İKİ DAİREYİ İÇTEN ve DIŞTAN TEĞET YAYLA BİRLEŞTİRME
  Şekil 17’ de gösterilen O merkezli daireye içten teğet, P merkezli daireye dıştan teğet olan yarıçapı R=100 mm olan bir yayla birleştirmek için aşağıdaki işlem sırası takip edilir:
  1.Pergel R+R1 kadar açılarak O merkezli bir yay çizilir. Yine pergel R-R2 kadar açılır ve P merkezli bir yay daha çizilir. Önceki yay kestirilir ve A noktası bulunur (Şekil 18).

 
      Şekil 17:Teğet çizilecek daireler                Şekil 18:Yaylar ve A merkez noktası

  2. A noktası O ve P merkez noktalarıyla doğruyla birleştirilir. P merkezli dairede doğru çembere kadar uzatılır. T ve T1 teğet noktaları bulunur (Şekil 19).
  3. Pergel A-T uzunluğu kadar açılır. A merkezli T-T1 teğet yayı çizilerek işlem tamamlanır (Şekil 20).

 
       Şekil 19:Teğet noktaları T ve T1                        Şekil 20:Teğet yay çizimi

  6. BİR DAİRE İLE BİR NOKTAYI YAYLA BİRLEŞTİRME
  Şekil 21’ de gösterilen O merkezli daireyi ve dışındaki bir P noktasını yarıçapı R=60 mm olan bir yayla birleştirmek için aşağıdaki işlem sırası takip edilir:
  1. Pergel R+R1 kadar açılarak O merkezli bir yay çizilir. Yine pergel R kadar açılır ve P merkezli bir yay daha çizilir. Önceki yay kestirilir ve A merkez noktası bulunur (Şekil 22).

 
           Şekil 21:Daire ve nokta                                      Şekil 22:Yaylar

  2. A noktası O merkez ve P noktası doğruyla birleştirilir. T teğet noktası bulunur (Şekil 23).
 
 3. Pergel AT uzunluğu kadar AP kadar açılır. A merkezli PT teğet yayı çizilerek işlem tamamlanır (Şekil 24).

 
     Şekil 23:Doğrular ve T teğet noktası                   Şekil 24:Teğet yay çizimi

 

SPONSORLAR