/
/
/
AÇINIM UYGULAMALARI-1
AÇINIM UYGULAMALARI-1
  1. “SİLİNDİRİK ve ŞEKİLLENMİŞ SAÇ PARÇASI” AÇINIMI
  Şekil 1’ de görünüşleri verilmiş şekillenmiş silindirik parçanın açınımı paralel doğrular yardımıyla yapılacaktır. Paralel doğrular yardımıyla açınımı çizmek için aşağıdaki işlem sırası uygulanır:

  
                 Şekil 1:İş parçası                                  Şekil 2:bölüntüler

  1. Parçamızın genel şekli silindirik olduğundan üst görünüşü daire şeklindedir. Şekil 2’ de görüldüğü gibi üst görünüş eşit parçalara bölünür. Biz 12 eşit parçaya böldük. Bölüntüleri numaralandırdık ve ön görünüşe taşıdık. Ön görünüşteki yarım dairenin tepe noktası üst görünüşte kesik çizgiyle belirtilir ve daireyi kestiği noktaları a ve b ile harflendirdik.
  2. Şekil 3’ te görüldüğü gibi ön görünüşün alt ve üst hizasından açınım yayma doğruları çizilir. Açınım yayma doğrusu üzerinde dairenin çevresi uzunluğunda bir doğru parçası alınır ve 12 eşit parçaya bölünür.
  Bölüntü noktalarından dikey ve paralel doğrular çizilir. Doğruların uçları numaralandırılır. a ve b noktaları kiriş uzunluğu ölçülerek alınır. Çevre uzunluğu hesaplama formülü ölçülendirmede belirtilmiştir.


                                      Şekil 3:Açınım yayma doğruları ve bölüntüler

  3. Şekil 4’ te görüldüğü gibi ön görünüşün üzerindeki numaralı noktalar, açınım yayma doğrusu üzerindeki aynı numaralı dikey doğrular üzerine taşıma çizgileriyle taşınır. Bu işlem biraz zaman alabilir ve dikkatli yapılmalıdır. Bulunan noktalar yaylarla birleştirilir. Alt taraftaki düz kısım cetvelle birleştirilir ve yanal yüzeyin açınımı tamamlanır.


                                                    Şekil 4: Yanal yüzeyin açınımı
  2. “KESİTİ KARE ve ŞEKİLLENMİŞ SAÇ PARÇASI” NIN AÇINIMI
  Şekil 5’ de ön ve üst görünüşleri verilmiş şekillenmiş kesiti kare olan parçanın açınımı paralel doğrular yardımıyla yapılacaktır. Paralel doğrular yardımıyla açınımı çizmek için aşağıdaki işlem sırası takip edilir:

   
          Şekil 5:Görünüşler           Şekil 6:Numaralandırma               

  1. Parçamızın genel şekli prizmatik olduğundan üst görünüşü kare şeklindedir. Şekil 6’ da görüldüğü gibi üst görünüşün köşeleri numaralandırılır ve harflendirilir. Numaralar ve harfler ön görünüşe taşınır.
  2. Şekil 7’ de görüldüğü gibi ön görünüşün alt ve üst hizasından açınım yayma doğruları çizilir. Açınım yayma doğrusu üzerinde karenin kenar uzunlukları işaretlenir ve dikey doğrular çizilir. Açınım yayma doğrusu üzerinde, üst görünüşdeki x, y ve z uzunlukları işaretlenir ve dikey doğrular çizilir. Dikey doğruların uçları numaralandırılır ve harflendirilir.


                           Şekil 7:Açınım yayma doğrusu ve bölüntüler

  3. Önce şeklimizin alt tarafının açınımını yapalım. Ön görünüşün alt tabanındaki noktaları, açınımdaki aynı numaralı dikey doğrular üzerine taşıyalım. Bulunan noktaları sırayla kalın çizgilerle birleştirelim (Şekil 8).


                                      Şekil 8:Açınımın alt kısmının çizimi

  4. Şimdi de şeklimizin üst tarafının açınımını yapalım. Ön görünüşün üst tarafındaki yay üzerindeki noktaları, açınımdaki aynı numaralı dikey doğrular üzerine taşıyalım. Bulunan noktaları sırayla yayla birleştirelim. Diğer düz doğruları’ da çizerek açınımı tamamlayalım (Şekil 9).

   
                                        Şekil 9:Yanal yüzey açınımı

SPONSORLAR